Spektralsatsen är en samling satser inom linjär algebra. Satserna anger vilka linjära avbildningar som har en bas av ortonormerade egenvektorer och alltså kan diagonaliseras i denna bas, det vill säga huruvida matrisen A kan uttryckas som

där D är en diagonalmatris och U är en unitär matris.

Satsen anger dels att vissa matriser är diagonaliserbara, dels att det inte är nödvändigt att beräkna en invers, vilket är fallet vid allmänna diagonaliseringar, då matrisen skrivs

.

SpektralsatserRedigera

Spektralsatsen finns i flera utföranden. Spektralsatsen för symmetriska avbildningar är oftast den enda som lärs ut i en grundkurs i linjär algebra.

Symmetriska avbildningarRedigera

Om   är ett ändligt-dimensionellt reellt euklidiskt rum gäller följande:

  är en symmetrisk linjär avbildning   har en ortonormerad bas av egenvektorer till   och egenvärdena är reella.

Hermitska avbildningarRedigera

Om   är ett ändligt-dimensionellt komplext euklidiskt rum gäller följande:

  är en hermitsk linjär avbildning   har en ortonormerad bas av egenvektorer till   och egenvärdena är reella.

Normala avbildningarRedigera

Om   är ett ändligt-dimensionellt komplext euklidiskt rum gäller följande:

  är en normal linjär avbildning   har en ortonormerad bas av egenvektorer till   (men egenvärdena är i allmänhet inte reella).

Notera ekvivalensen[särskiljning behövs]: Normala linjära avbildningar är alltså exakt de avbildningar som kan diagonaliseras med en bas av ortonormerade egenvektorer.

BevisRedigera

Symmetriska avbildningarRedigera

Spektralsatsen bevisas för en reell symmetrisk avbildning F genom matematisk induktion över dimensionen p för vektorrummet   som F verkar på.

  • Visa att satsen gäller för p = 1.
Låt vektorn   vara talet 1. Eftersom avbildningsmatrisen har dimensionen 1x1 och är reell avbildas   på en reell multipel av sig själv, så egenvärdet är reellt.
  är alltså en normerad egenvektor till   och därmed den sökta basen till  .
  • Anta vidare att satsen är sann för rum av dimensionen p. Visa då att satsen även är sann för rum av dimensionen p + 1.
Symmetriska matriser är hermitska, och hermitska matriser har endast reella egenvärden. Välj ett (reellt) egenvärde   för   i rummet   och låt vektorn   vara en normerad egenvektor till denna.
Bilda mängden   som innehåller alla vektorer i   som är ortogonala mot  . Dimensionen för   blir alltså  . Låt   ha ortonormala basvektorer  . Notera att dessa inte nödvändigtvis är egenvektorer till  .
Fyll ut med   till en ON-bas för  .
Transformationsmatrisen   blir då ortonormal, så  . Avbildningsmatrisen i den nya basen,  , blir då symmetrisk eftersom  . Den får då formen  .
V har dimension p och är symmetrisk existerar ortonormala egenvektorer   till F begränsat till rummet V enligt induktionsantagandet.
Det betyder i sin tur att   är en ortonormerad bas bestående av egenvektorer till  
  • Eftersom satsen är sann för dimensionen   och om den är sann för ett rum av dimensionen   så är den även sann för rum av dimensionen  , är satsen sann för alla heltalsdimensioner.

Normala avbildningarRedigera

Schurs sats kan användas för att bevisa att en normal matris kan diagonaliseras med en unitär matris.

Låt A vara en normal matris. Det finns då, enligt Schurs sats, en unitär matris U så att A = UTUH, där T är en uppåt triangulär matris med A:s egenvärden på diagonalen. Man får då att:

 .

A är normal och U inverterbar ger detta att TTH = THT. T är uppåt triangulär och TH är nedåt triangulär, så för att produkterna TTH och THT ska vara lika måste T vara diagonal.

HistoriaRedigera

Spektralsatsen utformades under början av 1800-talet av Augustin-Louis Cauchy.

TillämpningarRedigera

Kvadratiska formerRedigera

En kvadratisk form kan skrivas som en symmetrisk matris och kan därför diagonaliseras med en ortonormerad bas. Den blir då mer lätthanterlig. Spektralsatsen kan i vissa fall vara formulerad som att en kvadratisk form i ett euklidiskt rum har en kanonisk ortonormerad bas. Detta gör att spektralsatsen kan användas för att bestämma olika andragradsytors huvudaxlar.

Exempelvis kan den kvadratiska formen

 

skrivas på matrisform som

 

och där egenvärdena är

 ,

så att k i den nya basen kan skrivas

 .

ReferenserRedigera