Öppna huvudmenyn

Sofielunds återvinningsanläggning, deponi- och återvinningsanläggning belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun, Stockholms län. Den är en av de största i landet med en årlig mottagning av över 200 000 ton industri- och hushållsavfall. Redan 1938 inrättades en så kallad avstjälpningsplats där anläggningen ligger än i dag (2005). I dag (2005) förekommer ett flertal behandlingsmetoder, som kompostering, rötning, deponering och vattenavdrivning. Sedan 1949 drivs anläggningen av det kommunala bolag, som sedan 1995 heter SRV återvinning.