Skolvalen 2014 (officiellt benämnd som Skolval 2014) var två projekt som ägde rum 2014 i Sverige som byggde på delvis ett liknande projekt som genomfördes 2010. Tillsammans arrangerade Sveriges Elevkårer (Tidigare Sveriges Elevråds Centralorganisation), Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet projektet Skolval 2014 på uppdrag av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Valmyndigheten och Skolverket medverkade som samarbetspartners.

1800 skolor hade anmält sig till skolvalet till riksdagen. [1]1629 skolor deltog i skolvalet till riksdagen medan det var 234 skolor som deltog i skolvalet till Europaparlamentet(EU-parlamentet). Skolval till riksdagen kunde arrangeras under perioden 1 september till 12 september och skolval till Europaparlamentet kunde arrangeras under perioden 12 maj till 23 maj. För att få rösta i skolvalen behövde man gå på högstadiet i grundskolan (årskurs 7-9) eller på gymnasium. Elever som gick på särskolan i årskurs 7-10 (rösterna räknades till årskurs 7-9) och på gymnasiesärskolan (rösterna räknades till gymnasiet) kunde också delta i skolvalen.[2]

Det var tänkt att själva röstningen och valen skulle gå till som ett riktigt riksdagsval för skolval till riksdagen och som ett riktigt eu-val för skolval till eu-valet, men rösterna räknades inte med i de riktiga valen.

Resultat från Skolval till riksdagen 2014 [3]Redigera

1629 skolor (525 gymnasieskolor och 1104 högstadieskolor årskurs 7-9) deltog i skolvalet till riksdagen 2014. Totalt 465 960 elever var röstberättigade, 247 740 elever på högstadiet och 218 220 elever på gymnasieskolorna. 361 024 elever röstade, vilket innebär att valdeltagandet var 77,5%.

Parti Antal röster 2014 Procent röster 2014 Procent röster 2010 Minskning/ökning jämfört med 2010(%-enheter)
Socialdemokraterna 84141 25,10 22,45 +2,65
Moderaterna 71302 21,27 21,93 -0,66
Miljöpartiet 48873 14,58 13,34 +1,24
Sverigedemokraterna 40763 12,16 13,0 -0,84
Centerpartiet 24176 7,21 5,97 +1,24
Folkpartiet 20651 6,16 7,92 -1,76
Vänsterpartiet 17530 5,23 6,57 -1,34
Feministiskt initiativ 9545 2,85 0,37[4] +2,48
Kristdemokraterna 8164 2,44 2,85 -0,41
Piratpartiet 6639 1,98 4,54 -2,56
Övriga partier 3408 1,02 1,06 -0,04
Antal Procent Minskning/ökning jämfört med skolval 2010
Valdeltagande 361024 77,5% +1,3% procentenheter
Antal deltagande skolor 1629 +246 fler skolor
Summa giltiga röster 335192 92,84% +0,85% procentenheter
Ogiltiga röster blanka 16284 4,51% -0,64% procentenheter
Ogiltiga röster övriga 9548 2.65% -0,21% procentenheter
Röstberättigade elever 465960 +26 286 fler elever

Valresultat för varje länRedigera

Län S M MP SD C FP V F! KD PP ÖVR VDT Blanka röster Ogiltiga röster
Blekinge 30,04% 18,14% 12,22% 16,87% 6,3% 4,82% 5,6% 1,74% 1,15% 1,99% 1,12% 80,5% 5,52% 2,49%
Dalarna 29,62% 18,72% 9,91% 14,6% 8,91% 5,47% 6,51% 1,83% 1,97% 1,65% 0,81% 70,3% 4,32% 2,8%
Gotland 20,86% 21,07% 17,25% 7,71% 11,86% 3,44% 6,93% 7,09% 1,04% 2,16% 0,58% 79,7% 3,79% 1,96%
Gävleborg 30,15% 18,32% 12,5% 13,8% 8,96% 3,69% 5,88% 2,62% 1,52% 1,81% 0,74% 74,2% 5,33% 2,27%
Halland 25,5% 24,32% 12,38% 13,1% 8,85% 6,15% 3,64% 1,49% 1,73% 1,76% 1,09% 76,2% 4,77% 1,92%
Jämtland 27,66% 16,28% 13,33% 14,5% 11,43% 4,22% 4,97% 2,96% 1,55% 2,23% 0,87% 73,8% 5,85% 2,45%
Jönköping 24,9% 19,65% 11,46% 15,1% 10,44% 4,61% 3,34% 1,59% 6,29% 1,77% 0,85% 81,5% 4,64% 2,86%
Kalmar 28,45% 20,3% 11,28% 15,29% 8,82% 4,74% 4,02% 2,22% 2,37% 1,63% 0,89% 83,8% 4,91% 2,26%
Kronoberg 28,43% 21,03% 13,6% 15,21% 7,7% 3,41% 3,48% 2,37% 2,55% 1,48% 0,73% 80,2% 4,66% 3,05
Norrbotten 38,29% 12,84% 11,1% 13,11% 6,65% 4,54% 6,57% 2,34% 2,41% 1,19% 0,96% 74% 4,56% 3,09%
Skåne 23,5% 22,01% 14,16% 15,01% 5,55% 7,28% 5,17% 2,21% 1,83% 2,33% 0,96% 79,3% 4,53% 2,42%
Stockholm 20,43% 25,4% 18,21% 7,34% 6,79% 7,82% 5,14% 3,84% 2,22% 1,73% 1,09% 77,3% 3,59% 2,52%
Södermanland 24,85% 20,31% 13,67% 14,51% 7,88% 4,15% 6,4% 2,64% 2,27% 2,19% 1,13% 78,6% 5,76% 2,4%
Uppsala 20,86% 22,29% 17,34% 8,7% 6,82% 6,53% 6,81% 4,65% 2,08% 2,92% 0,99% 81,3% 4,93% 3,41%
Värmland 28,34% 20,06% 12,98% 14,54% 6,92% 4,82% 5,09% 2,38% 2,2% 1,95% 0,72% 73,6% 5,05% 3,98%
Västerbotten 33,95% 13,46% 12,83% 10,83% 5,7% 4,36% 9,04% 4,06% 2,32% 1,86% 1,6% 72,4% 5,78% 2,3%
Västernorrland 31,01% 15,07% 11,79% 14,95% 10,25% 3,89% 5,16% 2,47% 2,33% 2,27% 0,81% 77,7% 5,07% 2,66%
Västmanland 32,69% 16,62% 12,63% 13,64% 5,95% 5,24% 4,81% 2,77% 2,13% 2,34% 1,18% 74,9% 5,44% 2,38%
Västra Götaland 24,49% 21,04% 14,64% 12,38% 6,92% 6,46% 5,04% 2,98% 2,73% 2,2% 1,12% 77,5% 4,63% 2,59%
Örebro 27,44% 17,43% 14,74% 14,64% 6,72% 5,62% 5,88% 2,11% 2,89% 1,88% 0,65% 73,2% 4,24% 3,22%
Östergötland 26,29% 22,11% 13,98% 12,43% 6,46% 5,95% 4,82% 2,04% 2,86% 1,88% 1,17% 80,6% 4,33% 3,23%
Hela riket 25,10% 21,27% 14,58% 12,16% 7,21% 6,16% 5,23% 2,85% 2,44% 1,98% 1,02% 77,5% 4,51% 2,65%

Förkortning

Resultat för årskurs 7-9 respektive gymnasieskolor, skolval till riksdagen 2014Redigera

Resultat för gymnasieskolor skolval till riksdagen 2014 [5]Redigera

Det var 525 gymnasieskolor som deltog i skolvalet till riksdagen 2014. Det var totalt 247 740 elever på de 525 deltagande gymnasieskolor som var röstberättigade. Det var 165 281 elever som röstade, vilket innebär att valdeltagandet var 66,7% för gymnasieskolorna.

Parti Antal röster 2014 Procent röster 2014 Procent röster skolval 2010 Minskning/ökning jämfört med skolval 2010 (%-enheter)
Socialdemokraterna 36472 24,03% 22.03% +2%
Moderaterna 34082 22,45% 23.13% -0,68%
Miljöpartiet 23288 15,34% 12.95% +2,39%
Sverigedemokraterna 18109 11,93% 14.8% -2,87%
Folkpartiet 9672 6,37% 7.91% -1,54%
Centerpartiet 9115 6% 5.28% +0,72%
Vänsterpartiet 7929 5,22% 6.73% -1,51%
Feministiskt initiativ 4987 3,29% X (räknas till övriga partier) X (räknas till övriga partier)
Kristdemokraterna 3877 2,55% 2.71% -0,16%
Piratpartiet 2494 1,64% 2.88% -1,24%
Övriga partier 1776 1,17% 1.58% -0,41%
Antal Procent Minskning/ökning jämfört med skolval 2010
Valdeltagande 165281 66,7% +1,47% procentenheter
Antal deltagande gymnasieskolor 525 +52 fler skolor
Summa giltiga röster 151801 91,84% +0,1% procentenheter
Ogiltiga röster blanka 8962 5,42% -0,34% procentenheter
Ogiltiga röster övriga 4518 2,73% -0,02% procentenheter
Röstberättigade elever 247740 -5870 färre elever

Resultat för årskurs 7-9 skolval till riksdagen 2014 [5]Redigera

Det var 1104 högstadieskolor som deltog i skolvalet till riksdagen 2014. Det var totalt 218 220 elever på de 1104 deltagande högstadieskolorna (årskurs 7-9) som var röstberättigade. Det var 195 743 elever som röstade vilket innebär att valdeltagandet var 89,7% för högstadieskolorna (årskurs 7-9).

Parti Antal röster 2014 Procent röster 2014 Procent röster skolval 2010 Minskning/ökning jämfört med skolval 2010 (%-enheter)
Socialdemokraterna 47669 25,99% 22.89% +3,1%
Moderaterna 37220 20,3% 20.7% -0,4%
Miljöpartiet 25585 13,95% 13.7% +0,25%
Sverigedemokraterna 22654 12,35% 11.27% +1,08%
Centerpartiet 15061 8,21% 6.63% +,1,58%
Folkpartiet 10979 5,99% 7.94% -1,57%
Vänsterpartiet 9601 5,24% 6.44% -1,2%
Feministiskt initiativ 4558 2,49% X (räknas till övriga partier) X (räknas till övriga partier)
Kristdemokraterna 4287 2,34% 2.99% -0,65%
Piratpartiet 4145 2,26% 6.15% -3,89%
Övriga partier 1632 0,89% 1.29% -0,4%
Antal Procent Minskning/ökning jämfört med 2010
Valdeltagande 195743 89,7% -1,44% procentenheter
Antal deltagande skolor för årskurs 7-9 1104 +200 fler skolor
Summa giltiga röster 183391 93,69% +1,43% procentenheter
Ogiltiga röster blanka 7322 3,74% -0,79 procentenheter
Ogiltiga röster övriga 5030 2,57% -0,64% procentenheter
Röstberättigade elever 218220 +33641 fler elever

Resultat från Skolval till Europaparlamentet (EU-parlamentet) 2014 [6]Redigera

Under tiden 12-23 maj 2014 arrangerades Sveriges första organiserade skolval inför Europaparlamentsvalet 2014. Totalt röstade 44 780 elever på 234 grund- och gymnasieskolor (168 gymnasieskolor och 66 högstadieskolor årskurs 7-9) vilket innebär att valdeltagandet var 45,8 procent.

Parti Antal röster 2014 Procent röster 2014
Socialdemokraterna 8378 20,53%
Moderaterna 6654 16,31%
Miljöpartiet 6554 16,06%
Feministiskt initiativ 4021 9,85%
Sverigedemokraterna 3983 9,76%
Piratpartiet 3425 8,39%
Folkpartiet 2531 6,2%
Centerpartiet 2138 5,24%
Vänsterpartiet 1867 4,58%
Kristdemokraterna 889 2,18%
Junilistan 128 0,31%
Övriga partier 239 0,59%
Antal Procent
Valdeltagande 44780 45,8%
Deltagande skolor 234
Summa giltiga röster 40807 91,13%
Ogiltiga röster blanka 2822 6,3%
Ogiltiga röster övriga 1151 2.57%
Röstberättigade elever 97856

Se ävenRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera