Europaparlamentsvalet i Sverige 2014

2014 års Europaparlamentsval i Sverige

Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 ägde rum den 25 maj 2014. I valet valdes tjugo ledamöter från den svenska valkretsen. I valet röstade väljarna på de svenska partierna, vars valda ledamöter sedan bildar de politiska grupper i Europaparlamentet tillsammans med ledamöter från partier från andra medlemsstater med motsvarande politiska tillhörighet. Det var alltså inte möjligt för väljarna att rösta direkt på ett europeiskt parti i valet. Det var också möjligt att blankrösta i valet men en blankröst påverkar inte mandatfördelningen eller röstfördelningen mellan partierna.

Europaparlamentsvalet i Sverige 2014
Europeiska unionen
← 2009 25 maj 2014 2019 →

Sveriges 20 mandat i Europaparlamentet
Valdeltagande51,07 %[1]
  Första parti Andra parti Tredje parti
 

Toppkandidat Marita Ulvskog Isabella Lövin Gunnar Hökmark
Parti Socialdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna
Partigrupp S&D G/EFA EPP
Föregående val 6 mandat, 24,41 % 2 mandat, 11,02 % 4 mandat, 18,83 %
Erhållna mandat 5 4 3
Mandatförändring 1 2 1
Röster 899 074 572 591 507 488
Andel 24,19 % 15,41 % 13,65 %
Väljarströmmar 0,22 % 4,39 % 5,18 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
 

Toppkandidat Marit Paulsen Kristina Winberg Kent Johansson
Parti Folkpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet
Partigrupp ALDE EFDD ALDE
Föregående val 3 mandat, 13,58 % 0 mandat, 3,27 % 1 mandat, 5,47 %
Erhållna mandat 2 2 1
Mandatförändring 1 2 -
Röster 368 514 359 248 241 101
Andel 9,91 % 9,67 % 6,49 %
Väljarströmmar 3,67 % 6,4 % 1,01 %

  Sjunde parti Åttonde parti Nionde parti
 

Toppkandidat Malin Björk Lars Adaktusson Soraya Post
Parti Vänsterpartiet Kristdemokraterna Feministiskt initiativ
Partigrupp GUE/NGL EPP S&D
Föregående val 1 mandat, 5,66 % 1 mandat, 4,68 % 0 mandat, 2,22 %
Erhållna mandat 1 1 1
Mandatförändring - - 1
Röster 234 272 220 574 204 005
Andel 6,3 % 5,93 % 5,49 %
Väljarströmmar 0,65 % 1,26 % 3,27 %
Europeiska flaggan Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet 2014
Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet
Område
Antal mandat
Valdagar
Sverige Sverige
20
25 maj 2014
Valmanskår
Valdeltagande
7 359 962
51,07 %
Valsystem
Valmetod
Spärr
proportionellt valsystem
Jämkade uddatalsmetoden
4 %
Andra val
Föregående val
Nästkommande val

2009
2019

Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ var två av valets vinnare då de för första gången fick representation i Europaparlamentet med två respektive ett mandat. En annan vinnare var Miljöpartiet som blev näst största parti och ökade från två till fyra mandat. Piratpartiet förlorade båda sina två mandat.

Valresultat redigera

Andel Antal Mandat
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24,19 %
  
899 074 5
–0,22 %
  
+125 561 –1
Miljöpartiet de gröna 15,41 %
  
572 591 4
+4,39 %
  
+223 477 +2
Moderata samlingspartiet 13,65 %
  
507 488 3
–5,18 %
  
–89 222 –1
Folkpartiet liberalerna 9,91 %
  
368 514 2
–3,67 %
  
–61 871 –1
Sverigedemokraterna 9,67 %
  
359 248 2
+6,40 %
  
+255 664 +2
Centerpartiet 6,49 %
  
241 101 1
+1,01 %
  
+67 687 ±0
Vänsterpartiet 6,30 %
  
234 272 1
+0,65 %
  
+55 090 ±0
Kristdemokraterna 5,93 %
  
220 574 1
+1,26 %
  
+72 433 ±0
Feministiskt initiativ 5,49 %
  
204 005 1
+3,27 %
  
+133 571 +1
Piratpartiet 2,23 %
  
82 763 0
–4,90 %
  
–143 152 –2
Övriga partier och kandidater 0,73 %
  
27 148 0
–3,00 %
  
–91 006 ±0
Ogiltiga röster (Blanka) 1,04 %
  
38 935 0
–0,65 %
  
–15 574 ±0
Ogiltiga röster (Övriga) 0,09 %
  
3 238 0
–0,05 %
  
–1 268 ±0
Valdeltagande 51,07 %
  
3 758 951 20
+5,54 %
  
+531 390 ±0
Antal röstberättigade 7 088 303

 04  EPP      06  S&D      03  ALDE     04  G/EFA    00  ECR      01  GUE/NGL  02  EFD      00  NI

Valresultat för övriga partier redigera

Nationellt parti
Europeiskt parti
Partigrupp
Röstantal
±
Röstandel
±
Junilistan 11629 -100726 0,31% -3,23
Djurens parti 8773 Nytt parti 0,24 % Nytt parti
Liberala partiet (Sverige) 492 Nytt parti 0,01% Nytt parti
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 170 -26 < 0,01 - < 0,01
Sverigesmultidemokrater 133 Nytt parti < 0,01 % Nytt parti
Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 106 Nytt parti < 0,01 % Nytt parti
Socialistiska välfärdspartiet 86 Nytt parti < 0,01 % Nytt parti
Äkta Demokrati 72 Nytt parti < 0,01 % Nytt parti
Sveriges nationella Demokratiska parti 49 Nytt parti < 0,01 % Nytt parti
666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 11 -17 < 0,01 % -< 0,01 %
Republicans right 9 -2 < 0,01 % - < 0,01 %
Övriga giltiga röster (partier som ej beställt valsedlar) 5618 +123 0,15% -0,03
Totalt för övriga partier 27148 -91006 0,73% -3,00

Övriga giltiga röster (partier som ej beställt valsedlar) (urval) redigera

Mandatfördelning redigera

 
Karta över största EU-grupp efter kommun i Sverige efter valet 2014
Parti Mandat
Socialdemokraterna
  
5
Miljöpartiet
  
4
Moderaterna
  
3
Folkpartiet
  
2
Sverigedemokraterna
  
2
Centerpartiet
  
1
Vänsterpartiet
  
1
Kristdemokraterna
  
1
Feministiskt initiativ
  
1
Partigrupp Mandat
S&D
  
6
EPP
  
4
G/EFA
  
4
ALDE
  
3
EFDD
  
2
GUE/NGL
  
1

Mandatperioden 2009-2014 redigera

Parti Mandat
Socialdemokraterna
  
6
Moderaterna
  
4
Folkpartiet
  
3
Miljöpartiet
  
2
Piratpartiet
  
2
Vänsterpartiet
  
1
Centerpartiet
  
1
Kristdemokraterna
  
1
Aktuell december 2011-2014
Partigrupp Mandat
S&D
  
6
EPP
  
5
ALDE
  
4
G/EFA
  
4
GUE/NGL
  
1
Aktuell december 2011-2014

Valda ledamöter redigera

Moderaterna (EPP)

Centerpartiet (ALDE)

Folkpartiet (ALDE)

Kristdemokraterna (EPP)

Socialdemokraterna (S&D)

Vänsterpartiet (GUE/NGL)

Miljöpartiet (De gröna/EFA)

Sverigedemokraterna (EFDD)

Feministiskt initiativ (S&D)

 • Soraya Post, arbetare, minoritetsförespråkare (plats 644)

Personkryss redigera

För att bli personvald behöver kandidaten få minst 5 % och att partiet har fått mandat som kandidaten kan ta i anspråk.

# = placering på partiets valsedel.

Socialdemokraterna
# Kandidat % Övrigt
1 Marita Ulvskog 19,66 % personvald.
2 Olle Ludvigsson 4,30 % invald.
3 Jytte Guteland 4,33 % invald.
4 Jens Nilsson 2,21 % invald.
avled mars 2018.
5 Anna Hedh 1,85 % invald.
6 Aleksander Gabelic 1,09 % ersättare 1.
ledamot sedan mars 2018.
7 Ellinor Eriksson 1,92 % ersättare 2.
8 Mattias Olsson 0,90 % ersättare 3.
9 Evin Incir 0,96 % ersättare 4.
10 Johan Danielsson 3,59 % ersättare 5.
Total andel personröster 48,81 %
Miljöpartiet
# Kandidat % Övrigt
1 Isabella Lövin 23,36 % personvald.
avgick oktober 2014.
2 Peter Eriksson 10,24 % personvald.
avgick maj 2016.
3 Bodil Ceballos 1,56 % invald.
4 Max Andersson 1,19 % invald.
5 Linnéa Engström 2,67 % ersättare 1.
ledamot sedan oktober 2014.
6 Jakop Dalunde 0,84 % ersättare 2.
ledamot sedan maj 2016.
7 Karin Svensson Smith 0,88 % ersättare 3.
8 Kurdo Baksi 0,60 % ersättare 4.
Total andel personröster 50,08 %
Moderaterna  
# Kandidat % Övrigt
1 Gunnar Hökmark 12,08 % personvald.
2 Christoffer Fjellner 7,85 % personvald.
3 Anna Maria Corazza Bildt 16,37 % personvald.
4 Carl-Oskar Bohlin 2,70 % ersättare 1.
5 Cecilie Tenfjord-Toftby 1,93 % ersättare 2.
6 Arba Kokalari 1,18 % ersättare 3.
Total andel personröster 49,61 %
Folkpartiet
# Kandidat % Övrigt
1 Marit Paulsen 39,17 % personvald.
avgick september 2015.
2 Cecilia Wikström 11,21 % personvald.
3 Jasenko Selimović 5,35 % ersättare 1.
ledamot sedan september 2015.
4 Tina Acketoft 0,88 % ersättare 2.
5 Erik Scheller 0,56 % ersättare 3.
Total andel personröster 62,55 %
Sverigedemokraterna
# Kandidat % Övrigt
1 Kristina Winberg 12,15 % personvald.
2 Peter Lundgren 7,69 % personvald.
3 Johnny Skalin 3,37 % ersättare 1.
4 Julia Kronlid 1,64 % ersättare 2.
5 Roger Richthoff 0,79 % ersättare 3.
Total andel personröster 39,00 %
Centerpartiet
# Kandidat % Övrigt
1 Kent Johansson 11,80 % ersättare 1.
2 Kristina Yngwe 11,02 % ersättare 2.
3 Fredrick Federley 13,62 % personvald.
4 Hanna Wagenius 2,14 % ersättare 3.
Total andel personröster 50,44 %

Fredrick Federley var den enda av ledamöterna som blev invald endast på grund av personval.

Vänsterpartiet
# Kandidat % Övrigt
1 Malin Björk 17,05 % personvald.
2 Mikael Gustafsson 3,05 % ersättare 1.
3 LiseLotte Olsson 2,32 % ersättare 2.
4 Linda Snecker 1,16 % ersättare 3.
Total andel personröster 38,24 %
Kristdemokraterna
# Kandidat % Övrigt
1 Lars Adaktusson 48,92 % personvald.
avgick oktober 2018.
2 Ebba Busch Thor 5,06 % ersättare 1.
3 Michael Anefur 0,33 % ersättare 2.
4 Désirée Pethrus 0,38 % ersättare 3.
5 Anders Sellström 0,33 % ledamot sedan oktober 2018.
Total andel personröster 59,77 %
Feministiskt Initiativ  
# Kandidat % Övrigt
1 Soraya Post 37,36 % personvald.
2 Margaret Gärding 3,22 % ersättare 1.
3 Stina Svensson 3,58 % ersättare 2.
4 Maria Borgström 2,65 % ersättare 3.
Total andel personröster 54,93 %

Opinionsundersökningar redigera

Institut Datum V S MP C FP KD M SD PP FI JL Övr.
Novus[2] 24 maj 2014 7,1 25,1 15,5 5,0 11,1 6,1 15,0 6,3 2,8 5,4 0,2 0,4
Ipsos[3] 22 maj 2014 8,4 24,9 13,8 6,0 10,4 6,3 16,5 6,9 1,8 4,5 0,1 -
Sifo[4] 22 maj 2014 6,6 28,3 12,5 5,3 8,8 4,9 18,1 8,6 2,2 4,3 0,1 -
Novus[5] 16 maj 2014 10,2 26,9 14,9 3,2 8,4 6,4 16,3 6,6 3,9 2,5 0,2 0,5
YouGov[6] 14 maj 2014 8,0 28,0 11,0 3,0 8,0 4,0 19,0 10,0 3,0 4,0 - 1,0
Demoskop[7] 12 maj 2014 6,7 29,8 12,6 5,4 9,2 6,0 17,8 6,3 1,4 4,3 0,3 0,2
Ipsos[7] 12 maj 2014 7,1 30,7 12,7 4,0 8,6 2,9 22,8 5,7 1,3 2,8 0,5 0,9
SKOP[8] 5 maj 2014 5,9 32,6 12,8 4,1 9,2 4,7 20,0 5,2 3,1 1,6 - 0,8
Sifo[9] 4 maj 2014 5,8 31,2 16,1 3,6 8,1 3,7 21,7 4,1 2,2 3,2 0,3 0,0
SKOP[10] 17 april 2014 8,0 29,0 15,0 6,0 7,0 3,0 23,0 5,0 2,0 - - 2,0
Sifo[11] 14 februari 2014 8,8 32,3 11,2 3,7 9,7 3,9 21,6 6,4 1,5 - - -
Novus[12] 11 februari 2014 10,8 27,3 15,7 4,5 10,9 2,3 20,9 4,8 1,3 0,2 0,5 0,6
TNS Sifo[13] 8 juli 2013 7,0 26,0 15,0 3,0 4,0 4,0 28,0 7,0 - - - 6,0
Avlagda röster Europaparlamentsvalet i Sverige 2009 5,7 24,4 11,0 5,5 13,6 4,7 18,8 3,3 7,3 2,2 3,6 0,2
Avlagda röster Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 6,3 24,19 15,41 6,49 9,91 5,93 13,65 9,67 2,23 5,49 0,31 0,73

Samtliga siffror är angivna i procent.

Bakgrund redigera

Förberedelser redigera

För första gången inträffade Europaparlamentsvalet i maj månad istället för juni månad efter att Europeiska unionens råd beslutat att tidigarelägga valet två veckor till den 25 maj. Utlandsröstningen påbörjades den 10 april och förtidsröstningen den 7 maj. Rösträkningen påbörjades under kvällen den 25 maj efter att alla vallokaler i hela unionen har stängt klockan 22.00. Den 28 maj beräknades valnämndernas preliminära rösträkning att vara klar.

Partiernas provval och kandidater redigera

Med början i maj 2013 och fram till februari 2014 beslutade de olika politiska partierna vilka kandidater som skulle stå på deras valsedlar. Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet och Centerpartiet gick till val med förstanamn som redan satt i Europaparlamentet: Marita Ulvskog, Gunnar Hökmark, Marit Paulsen, Isabella Lövin, Kent Johansson respektive Christian Engström. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och Junilistan gick däremot till val med förstanamn som inte var ledamöter i Europaparlamentet sedan tidigare: Malin Björk, Lars Adaktusson, Kristina Winberg, Soraya Post respektive Jörgen Appelgren.

Skolval redigera

Under 12-23 maj arrangerades Sveriges första Skolval inför Europaparlamentsvalet. Totalt röstade cirka 45 000 elever på 234 grund- och gymnasieskolor.

Det var tänkt att själva röstningen och valet skulle gå till som riktig Euval för skolval till Euvalet men rösterna räknades inte med in i riktiga valet(Euvalet 2014 i Sverige).


Parti Antal röster 2014 Procent röster 2014
Socialdemokraterna 8378 20,53 %
Moderaterna 6654 16,31 %
Miljöpartiet 6554 16,06 %
Feministiskt initiativ 4021 9,85 %
Sverigedemokraterna 3983 9,76 %
Piratpartiet 3425 8,39 %
Folkpartiet 2531 6,2 %
Centerpartiet 2138 5,24 %
Vänsterpartiet 1867 4,58 %
Kristdemokraterna 889 2,18 %
Junilistan 128 0,31 %
Övriga partier 239 0,59 %
Antal Procent
Valdeltagande 44780 45,8 %
Deltagande skolor 234
Summa giltiga röster 40807 91,13 %
Ogiltiga röster blanka 2822 6,3 %
Ogiltiga röster övriga 1151 2,57 %
Röstberättigade elever 97856

Valrörelse redigera

Debatt i television och radio redigera

Endast de åtta partier som var representerade i Europaparlamentet för Sverige under föregående mandatperiod fick, enligt Sveriges Televisions policy för valdebatter, delta i Sveriges Televisions slutdebatt.[14]

Valaffischer redigera

Parti Slagord
Socialdemokraterna Rättvisa villkor och fler jobb
Moderaterna Vi tror på Europa
Folkpartiet Rätt tant för jobbet, Ja till Europa
Miljöpartiet Det blåser kalla vindar i Europa - Dags för en varmare politik
Piratpartiet Vår röst är din röst i EU
Vänsterpartiet Inte till salu
Centerpartiet Närodlad politik
Kristdemokraterna Rätt agenda i Bryssel
Sverigedemokraterna Bryssel ut ur Sverige
Feministiskt initiativ Ut med rasisterna, in med feministerna
Junilistan Välj ett mindre konstigt EU!

Valsedlar redigera

Följande partier som har fått minst 1 procent av rösterna i två senaste EU-valen fick valsedlar distribuerade och utlagda i vallokalerna utan kostnad:[15]

Övriga partier som beställt valsedlar redigera

Följande partier hade beställt valsedlar av valmyndighetens tryckeri.[16]:

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-se-2014.html
 2. ^ ”Novus EU väljarbarometer 24 Maj 2014”. Novus. 24 maj 2014. Arkiverad från originalet den 25 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140525233249/http://www.novus.se/nyheter/2014/novus-eu-vaeljarbarometer-24-maj-2014.aspx. 
 3. ^ ”SD och Fi väntas ta plats i EU-parlamentet”. Dagens Nyheter. 23 maj 2014. http://www.dn.se/valet-2014/sd-och-fi-vantas-ta-plats-i-eu-parlamentet/. 
 4. ^ ”SD och FI mot EU-parlamentet”. Svenska Dagbladet. 22 maj 2014. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-och-fi-mot-eu-parlamentet_3588450.svd. 
 5. ^ ”Nya skrällar inför EU-valet”. Dagens Nyheter. 16 maj 2014. http://www.di.se/artiklar/2014/5/16/nya-skrallar-infor-eu-valet/. 
 6. ^ Öhrvall, Richard (17 maj 2014). ”Galna opinionssiffror”. Svenska dagbladet. http://blog.svd.se/trehundratolv/2014/05/17/galna-opinionssiffror/. 
 7. ^ [a b] ”Uppåt för S och Fi”. Sveriges Television. 12 maj 2014. http://www.svt.se/nyheter/val2014/kraftig-okning-for-m-och-s. 
 8. ^ ”EU-barometer på uppdrag av Sverige i Europa” (pdf). Skop. 5 maj 2014. Arkiverad från originalet den 5 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140505162452/http://www.skop.se/main/wp-content/uploads/2014/05/SKOPs-EU-barometer-f%C3%B6r-Sverige-i-Europa-5-maj-2014.pdf. 
 9. ^ ”De är vinnarna i nya opinionsmätningen”. Sveriges Television. 4 maj 2014. http://www.svt.se/nyheter/val2014/de-ar-vinnarna-i-nya-opinionsmatningen. 
 10. ^ ”EU-positiva mer intresserade av att rösta”. Svensk Tidskrift. 17 april 2014. http://www.svensktidskrift.se/eu-positiva-mer-intresserade-av-att-rosta/. 
 11. ^ ”100 dagar till EU-valet”. Svenska Dagbladet. 13 februari 2014. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/100-dagar-till-eu-valet_8985070.svd?sidan=4. 
 12. ^ ”Grafik: Partisympatier, Europaparlamentsvalet 2014”. Sveriges Radio. 11 februari 2014. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20690&artikel=5781154. 
 13. ^ ”TNS Sifo: Moderaterna kan vinna EU-valet”. Dagens Opinion. 8 juli 2013. http://www.dagensopinion.se/tns-sifo-moderaterna-kan-vinna-eu-valet. Läst 31 juli 2013. 
 14. ^ ”SD inte med i SVT:s slutdebatt”. Aftonbladet. 25 november 2013. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17908671.ab. Läst 30 november 2013. 
 15. ^ ”Lägga ut valsedlar”. Valmyndigheten. Arkiverad från originalet den 25 september 2013. https://web.archive.org/web/20130925100004/http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/partier/lagga_ut_valsedlar/index.html. Läst 7 oktober 2013. 
 16. ^ ”Val till Europaparlamentet – Valsedlar”. Valmyndigheten. 29 maj 2014. Arkiverad från originalet den 24 april 2014. https://web.archive.org/web/20140424192943/http://www.val.se/val/ep2014/valsedlar/E/rike/valsedlar.html. Läst 24 april 2014. 

Externa länkar redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.