Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Serafimerorden.

Serafimermedaljen instiftades 1748 och utdelas av konungen till den som genom ”humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt”. Den bär konung Fredrik I:s bild och devisen ”Proceres cum principe nectit” (den förenar de främsta med fursten), ett citat av den romerske poeten Claudius Claudianus, och bärs i kedjelänkar på bröstet. Medaljen utdelas mycket sparsamt – hittills till ett 150-tal personer. I äldre tider utdelades den huvudsakligen till personer boende i Stockholm och kunde då enligt bestämmelserna endast förlänas en person i varje församling. Dessa bestämmelser är nu avskaffade och den utdelas av konungen till förtjänta svenska medborgare.

Serafimermedaljen
The Seraphim Medal.png
Serafimermedaljen
Utdelad av: Sveriges Konung
LandSverige
Typkunglig medalj
FörPerson som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.
Statusaktiv
BeskrivningÅtsidan bär Fredrik I:s bild och texten ”FREDERICUS D. G. REX SUECIAE” (Fredrik med Guds Nåde Sveriges Konung).

frånsidan ses Serafimerordens riddarkedja omslutande inskriptionen ”ORDO EQ. SERAPHIN. RESTAURATUS NATALI REGIS LXXIII” (Kungliga Serafimerorden. Återställd i Konungens 73:e levnadsår).

Runt kedjan står medaljens motto: ”PROCERES CUM PRINCIPE NECTIT”. Nederst årtalet 1748.

Medaljen bäres i guldlänkar.[1]
MottoProceres cum principe nectit ( latin för ’Den förenar det främsta med Fursten’)
Statistik
Först utdelad1748
Senast utdelad28 januari 2019, Hédi Fried

Serafimermedaljen tillhör officiellt Serafimerorden, men skall inte förväxlas med densamma. Serafimerorden utdelas numera endast till kungliga personer och utländska medborgare, medan Serafimermedaljen fortfarande utdelas till svenska medborgare.

När en mottagare av Serafimermedaljen dör, skall medaljen, i enlighet med Serafimerordens statuter, återsändas till Skattmästaren vid Kungl. Maj:ts Orden, detta då medaljen inte är personlig egendom utan bara nyttjas under innehavarens livstid.[2] Serafimermedaljen är den enda av de svenska officiella medaljerna som har detta krav.

Innehåll

Urval av serafimermedaljörerRedigera

KällorRedigera

LitteraturRedigera

  • P. Nordenvall (1998). ”Serafimermedaljen” i Kungliga Serafimerorden 1748–1998. Utgiven av Kungl Maj:ts orden, Stockholm.