Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Schacktermer avser termer som används i brädspelet schack.

ARedigera

AnalysRedigera

För andra betydelser, se Analys.

En analys är en retrospektiv studie av en position som ska bestämma de bästa spelmöjligheterna för båda sidorna.

AngreppRedigera

Angrepp, anfall eller attack avser aktivt spel. En öppning vald av vit kallas vanligtvis för ett angrepp, ett anfall eller en attack. Motsatsen är försvar.

BRedigera

BatteriRedigera

För andra betydelser, se Batteri (olika betydelser).
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Ett batteri bestående av två torn och en dam

Ett batteri är två eller flera pjäser på samma kolumn eller diagonal. Ett batteri på en kolumn består vanligen av torn och ibland även dam, medan ett batteri på en diagonal vanligen består av löpare och dam.

BondemarschRedigera

 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Bondemarsch i italienskt parti

En bondemarsch, eller bondestorm, är en taktisk kombination där flera bönder snabbt marscherar mot motståndarens försvarare.

CRedigera

CentralisationRedigera

 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Tydlig centralisation

Centralisation innebär att flytta en pjäs mot centrum. Strävan efter kontroll i centrum och närliggande områden kan vara användbar om det inte finns någon uppenbar alternativ plan.

CentrumRedigera

För andra betydelser, se Centrum.
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Centrumrutorna är markerade med ett "X"

Centrum är de fyra mittersta rutorna på schackbrädet. Centrum kan vara slutet eller öppet.

DRedigera

DamflygelRedigera

Damflygel avser linjerna a, b och c på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller kungsflygeln.

DragRedigera

För andra betydelser, se Drag.

Drag betyder inom schack handling. Termen drag två betydelser:

  • Heldrag, som betecknar en "fullständig" tur, där båda spelarna (både vit och svart) har utfört var sitt drag. Detta motsvaras av engelskans move.
  • Halvdrag, som betecknar ett drag av antingen vit eller svart, som således är lika med ett halvt heldrag. Denna term används främst inom schackprogram för att beteckna ett utfört drag av vit eller svart. Detta motsvaras av engelskans ply.

DiagonalRedigera

En diagonal är en rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor som löper från ett hörn till det motstående hörnet.

ERedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven E.

FRedigera

FilRedigera

För schacktermen fil, se Linje. För andra betydelser, se Fil.

FMRedigera

FM, eller FIDE-mästare, är en schacktitel under IM.

FältRedigera

Ett schackbräde består av 64 fält (eller rutor), varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 rutor på varje linje och 8 rutor på varje rad.

FördelRedigera

För huvudbegreppet inom handelsteori, se Komparativa fördelar.

En spelare har en fördel då dennes pjäsuppställning på något sätt är bättre än sin motståndares motsvarighet. Detta innebär att en av sidorna har en viss överlägsenhet gentemot den andra. En fördel kan både vara materiell och positionell. Positionella fördelar kan i sin tur delas upp i temporära dynamiska fördelar (såsom större pjäsaktivitet) samt permanenta statiska fördelar (såsom färre bondeöar).

FörgåvaRedigera

Det då en schackspelare ger sin motståndare en fördel genom att redan före ett schackpartis början ta bort en eller flera av sina schackpjäser; vanligtvis som en sorts handikapp för att utjämna skillnader i färdighet mellan de båda tävlande. Numera används i stället vanligtvis olika former av tidshandikapp, med hjälp av schackklocka.

FörsvarRedigera

Försvar avser passivt spel. En öppning vald av svart kallas vanligtvis för ett försvar. Motsatsen är angrepp.

GRedigera

GMRedigera

GM, eller stormästare, är en schacktitel ovanför IM.

GABIÖRedigera

Akronym för de fem standardtaktikerna i schack, dvs Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning. Används främst inom svenskt nybörjarschack.

HRedigera

HalvdragRedigera

Se "Drag".

HeldragRedigera

Se "Drag".

IRedigera

IMRedigera

IM, eller internationell mästare, är en schacktitel under GM men ovanför FM.

JRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven J.

KRedigera

KolumnRedigera

För schacktermen kolumn, se Linje.

KompensationRedigera

Kompensation, eller komp, är möjlig ersättning för frivilligt offrat material (såsom en bonde eller kvalitet) eller frivillig skapelse av andra svagheter i sin egen position (såsom dubbelbönder eller isolerade bönder). Syftet med dessa uppoffringar är att eventuellt skapa en bättre fördel för sig själv än motståndarens. En spelare kan exempelvis erhålla positionell kompensation i form av en halvöppen linje för en offrad bonde.

KungsflygelRedigera

Kungsflygel avser linjerna f, g och h på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller damflygeln.

KvalitetRedigera

För ett värde eller unikhet, se Kvalitet.
 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Svart (vid draget) vinner vits dam men förlorar springaren efter Sd3xf4 följt av Ld2xf4. Sammantaget vinner svart alltså kvalitet, eftersom den vunna damen är värd mer än den förlorade springaren.

Kvalitet innebär en vinst av en dam mot torn, springare eller löpare. Det kan också innebära vinst av en tung pjäs (dam eller torn) mot en lätt pjäs (springare eller löpare).

LRedigera

LinjeRedigera

 
Ett schackdiagram med f-linjen markerad med röd ram

Linjer är de åtta vertikala kolumnerna av rutorschackbrädet, bokstaverade från a till och med h.

Låst centrumRedigera

Se "Slutet centrum".

MRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven M.

NRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven N.

ORedigera

OppositionRedigera

Opposition är en spelställning i schack där de båda kungarna står mitt emot varandra på samma rad, linje eller diagonal, åtskilda av ett udda antal fält, och utan andra pjäser eller bönder mellan sig på den rad, linje eller diagonal vilken de delar

PRedigera

PartiRedigera

Ett parti är en spelomgång, som endast består av en spelad omgång.

En schackturnering kan exempelvis bestå av flera partier. En partivinst ger vanligtvis 1 poäng, oavgjort ½ poäng och en förlust 0 poäng. Vinnaren av matchen blir då den som fått störst sammanlagd poängsumma. I andra fall kan ett parti vara en del av en match mellan två schackspelare.

PattRedigera

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet. Patt blir därmed ibland en räddning för en spelare som håller på att förlora ett parti.

PlanRedigera

En plan är en väl övervägd ordning av operationer som syftat till att uppnå ett konkret mål, som tar hänsyn till situationen på schackbrädet och är ständigt uppdaterad av motståndarens handlingar. Schackspelare strävar i sina planer efter att utnyttja sina egna fördelar för den aktuella positionen samtidigt som de försöker marginalisera motståndarens fördelar. "Även en dålig plan är bättre än ingen plan alls".

En position har följande element:

  1. Kungens säkerhet
  2. Materialbalans
  3. Eventuella kombinationer
  4. Område och centrum
  5. Pjäsplacering och mobilitet
  6. Bondestruktur
  7. Kontroll över viktiga linjer eller rutor

PremoveRedigera

Ett premove, eller bokstavligt översatt ett fördrag, är i Internetsammanhang ett drag som spelas i förväg. Detta sker när en spelare genom sin schackklient fastslår vilket drag som ska spelas innan motståndaren har gjort sitt. Premove är en engelsk schackterm som saknar en svensk översättning.

ProtokollRedigera

För andra betydelser, se Protokoll.

Ett protokoll, eller partiprotokoll, innehåller nedtecknad beskrivning av ett parti. Vanliga matchfakta som skrivs ned är exempelvis tävling, serie, division, rond, bord, spelplats, speldatum, vits respektive svarts namn, klubb och rating samt dragserie. Även de spelade dragen och partiets resultat antecknas under spelets gång.

QRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Q.

RRedigera

RadRedigera

 
Ett schackdiagram med tredje raden markerad med röd ram

Rader är de åtta horisontella raderna av rutorschackbrädet, numrerade från 1 till och med 8.


RemiRedigera

Remi innebär att ett schackparti slutat oavgjort.

RutaRedigera

Ej att förväxla med Schackrutor (bakverk).

Ett schackbräde består av 64 rutor, eller fält, varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 rutor på varje linje och 8 rutor på varje rad.

SRedigera

Slutet centrumRedigera

 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Slutet centrum

Ett slutet eller låst centrum har bondekedjor i centrum.

SvartfältslöpareRedigera

 
Exempel på möjliga förflyttningar för svartfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets mörka fält kallas svartfältslöpare.

TRedigera

TillbehörRedigera

Saker som tillhör schack och/eller användas när man spelar schack (t.ex. schackbräde, schackklocka och schackpjäser).

URedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven U.

VRedigera

VitfältslöpareRedigera

 
Exempel på möjliga förflyttningar för vitfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets ljusa fält kallas vitfältslöpare.

VäntedragRedigera

Ett väntedrag är ett passivt men ofarligt drag, som spelas i väntan på ett initiativ från motståndaren.

WRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven W.

XRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven X.

YRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Y.

ZRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Z.

ÅRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Å.

ÄRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Ä.

ÖRedigera

Öppet centrumRedigera

 a b c d e f g h  
8        8
7        7
6        6
5        5
4        4
3        3
2        2
1        1
 a b c d e f g h  
Öppet centrum

Ett öppet centrum har inga bondekedjor i centrum.

Externa länkarRedigera