Sandviken resecentrum är ett nav för bussar och lokaltåg i Sandviken, belägen centralt i tätorten, en liten bit söder om Sandviken centrum, vid Bergslagsbanan. Den är belägen strax öster om det K-märkta Sandvikens stationshus från 1909 som idag endast är en inomhusvänthall med bland annat kiosk. Resecentrum ersatte ett tidigare busstorg som var beläget närmare Sandvikens centrum. Syftet med bygget av resecentrum var att knyta ihop bussarna och tågen till en och samma plats.

Sandviken resecentrum, fotograferat mot öster.
Sandviken resecentrum, fotograferat mot väster.
Buss som kör ut från resecentrum, stationshuset skymtar i bakgrunden.

Resecentrum består av ett stort väderskydd med tak. Det har bord och bänkar samt ett antal gater med dörrar för bussarna och är helt öppet mot järnvägen.

Samtliga stadsbussar och regionbussar som ankommer till Sandviken angör resecentrum och har sina egna gater.

När en buss ankommer till en gate öppnas dörren automatiskt och passagerarna kan sedan gå ut till plattformen där bussen står. Fjärrbussar såsom SGS-Bussen samt ersättningsbussar för inställda tåg har även de en egen gate. Det finns även en reservhållplats precis vid sidan om resecentrum. Alla lokalbussar (stadsbussar och regionbussar) körs i X-trafiks regi.

Resecentrum trafikeras även av Tåg i Bergslagen och har två spår med en perrong i direkt anslutning till väderskyddet och bussgaterna samt en perrong i reserv belägen mellan de två mötesspåren. Från Sandviken går tåg till Gävle i öster, samt i väster till bland annat Avesta Krylbo/Borlänge via Storvik och Torsåker/Hofors. SJ och Tåg i Bergslagen kör även några tåg om dagen till och från Stockholm via Gävle respektive Dalarna.

De allra flesta tåg som angör Sandviken är motorvagnståg av typen Bombardier Regina, för det mesta i Tåg i Bergslagens färgsättning. Även om inlånade vagnar kan ha andra färgsättningar.

Externa länkarRedigera

sandviken.se - resecentrum