Södermanlands runinskrifter 192

runristning i Södermanland (Ytterselö 94:1)

Runinskrift Sö 192 är en runsten som står i Berg, Ytterselö socken och Strängnäs kommun i Södermanland.

Södermanlands runinskrifter 192
Runristning
Land Sverige
Landskap Södermanland
Län Södermanlands
Kommun Strängnäs
Socken Ytterselö
Plats Berg
Koordinater 59°23′11″N 17°11′39″Ö / 59.38645°N 17.19425°Ö / 59.38645; 17.19425
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Ytterselö 94:1
Tillkomsttid Vikingatid
Signum Sö 192
Runristare Balle (A)
Stil Urnesstil: Pr3
Information från FMIS samt Samnordisk runtextdatabas.

Stenen som ristades på 1000-talet efter Kristi födelse står kvar på sin ursprungliga plats utmed den gamla byvägen som går till Mervalla, Berg och andra gårdar i den trakten. Den står på vägens östra sida och mitt emot en torpstuga. Här låg på vikingatiden ett stort gravfält som nu till större delen är bortodlat. Enligt en uppgift från 1800-talet ingick runstenen i en stensträng som ledde fram till en treuddig gravanläggning.

Följande sobra redogörelse är hämtat ur en skrift från 1667: "Thed berättas aff dess Naboer att när någor Serla kommer drucken rijdandes förbij denne Steen och högder och råkar skrijka, så bliffwer han frestet och slagen, så att månge der effter haffwa mått leega till sängz".[1]

Stenen är ornerad i Urnesstil och motivet visar en runorm som innesluter ett större kattliknande fyrfotadjur. Mellan ormen och djurets fötter är ett enkelt, kristet kors.

Inskriften

redigera

Runsvenska: inka lat • rasa • miarki - ibtiR • stir --- rn • buaria • sin kuþa • n • ak • ibtim • fara • sun sin • kuþan • kuþ ulbi • aiþaR ha • arlî

Normaliserad :Inga let ræisa mærki æftiR Styrbiorn boanda sinn goðan, ok æftiR Fara, sun sinn goðan. Guð hialpi þæiRa...

Nusvenska: Inga lät resa minnesmärket efter Styrbjörn, sin gode make, och efter Fare, sin gode son. Gud hjälpe deras...

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^ Runstenar i Södermanland, red. Ingegerd Wachtmeister, Södermanlands museum, 1984, ISBN 91-85066-52-4