Ruotsin kirkon virsikirja – Den svenska psalmboken på finska är en finskspråkig psalmbok för Svenska kyrkan.

Ruotsin kirkon virsikirja
Den svenska psalmboken på finska
Den svenska psalmboken på finska.jpg
OriginaltitelDen svenska psalmboken
Originalspråkfinska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår2003
Först utgiven på
svenska
1986

Allmänt om psalmbokenRedigera

Psalmbokens titel, Ruotsin kirkon virsikirja, betyder ’Svenska kyrkans psalmbok’. Den utkom från Verbum Förlag 2003[1], samma år som förlaget gav ut 1986 års utgåva av Den svenska psalmboken med förlagets nya psalmbokstillägg och med den reviderade evangelieboken.

Psalmboken, Virsikirja, togs fram av en arbetsgrupp med biskop emeritus Olaus Brännström som ordförande. Arbetsgruppen var tillsatt av Svenska kyrkans församlingsnämnd och den arbetade under åren 1994–2001[2], och psalmboken antogs av Svenska kyrkans kyrkomöte 2002.[3]

Det var första gången samtliga psalmer i Svenska kyrkans officiella psalmbok översatts och fått motsvarande nummer och verser (1–700) i en finskspråkig upplaga.

För några psalmer bland nummer 1–700 finns även en alternativ melodi, hämtad ur Finlands kyrkas finska psalmbok.

TilläggRedigera

I boken finns utöver psalmerna i Den svenska psalmboken 1986 ett tillägg, vars psalmer är numrerade 71:2, 701–749.) Psalmerna är hämtade ur den finska psalmboken för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. De överensstämmer alltså inte med Verbums psalmbokstillägg från 2003 (numrerade 701–800). De här psalmerna i tillägget har även text på svenska, och de svenska textena är i regel hämtade ur Svensk Psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland från år 1986. Psalmerna i tillägget är grupperade tematiskt på samma sätt än i Den svenska psalmboken.

KoralbokRedigera

En koralbok med accompangemang för samltiga psalmer är även utgiven av Verbum förlaget 2004 med namn Ruotsin kirkon koraalikirja I-III. Del I består av psalmerna 1-325 (den ekumeniska delen), del II av psalmerna 326-651 (Svenska kyrkans samfundsdel), 679-694 och del III av psalmerna 701-749 i tillägget. Psaltarpsalmer med omkväde (652-678) med körsatser gavs ut i en separat bok "Laulakaa ja soittakaa".[4]

För några psalmer bland nummer 1-700 finns även en alternativ melodi, hämtad ur Finlands kyrkas finska psalmbok. De här pslmerna är

Förteckning över psalmerna i tilläggRedigera

Psalmens

nummer

Titelrad Författare Finsk. översättning Svensk översättning Kompositör eller melodins källa
Nattvarden
71:2 Syksyllä viinirinteet

Som berg och kullar

Anders Frostenson efter en bön från fornkyrkan 1936

(Som spridda sädeskornen)

Finsk övers. Per Boreman 1943, bearb. Per Lønning 1973, Fredric Cleve 1985 2. vers Svensk folkvisa/ 1693
Fader, Son och Ande
Gud, vår skapare och Fader
701 Soi kunniaksi Luojan

Ljud högt, du psalm, att lova

Aukusti W. Koskimies 1897 1., 2. vers, Ilta Koskimies 1923 3. vers Alfons Takolander 1927, bearb. Jean Sibelius 1987
702 Sinulle kiitos, Isä maan

ja taivaan

Lov, pris och tack ske dig,

Laurentius Paulinus Gothus 1633, bearb Finsk övers. i 1701 års psalmbok Finsk koralvariant/ Österbotten
703 Taivaat kaikki valtiaansa

Himlars rymd sin konung ära

Johan L. Runeberg efter Ps. 19 1857, bearb Finsk övers. Knut L. Lindstöm 1858 Musik Karl J. Moring 1863
Jesus, vår Herre och broder
704 Jeesuksen muisto ihana

Ditt ljuva minne, Jesus kär

Jesu dulcis memoria, Latinsk 1100-talet Finsk övers. i 1605 års psalmbok Alfons Takolander 1927, bearb. Tysk 1557
Anden, vår hjälpare och tröst
705 Käy köyhään sydämeeni

Kom till mitt arma hjärta

Johan L. Runeberg1857 bearb. Finsk övers. Maria Joutsen 1900 Folkmelodi/ Erfurt 1524
Kyrkan och nådemedeln
Kyrka
706 Ilmoita, Herramme, voimasi

Kungör, o Herre, din allmakt

Finsk 1790 , bearb. Joel Rundt 1942, bearb. Finsk koralvariant/Kuortane
Nattvarden
707 Saa ehtoollinen Jeesuksen

Vår Herres Jesu nattvard är

Nicolai F. S. Grundtvig 1844, Finsk övers. Jaakko Haavio 1938 Gösta Moliis-Mellberg 1943, bearb. Louis Bourgeois 1551
708 Vaiti kaikki palvokaamme

Låt oss tillbe av allt hjärta

Gerard Moultrie efter Jakobsliturgin

(400-talet) 1864

Finsk övers. Anna-Maija Raittila 1984 Fredric Cleve 1985 Fransk folkmelodi fr. 1600-talet
Vittnesbörd – tjänst - mission
709 Kristus - kuningas, kaikkivaltias

Kristus, konung stor

Pauli Vaalas 1951 Joel Rundt 1953, bearb. Finsk koralvariant/Raumo
710 Maan ääriin asti, Herra

Låt, Gud, ditt rike hinna

Kauko V. Tamminen efter Lina Sandell

(1870, se sv. ps. 100) 1910, 1938, bearb.

Gösta Moliis-Mellberg 1942, bearb. Fnsk koralvariant/Norrmark
711 Sä käskit, Herra, valona

Du sagt mig, Herre

Gabriel Taapopi 1949 Finsk övers. 1951 Joel Rundt 1952, bearb. Finsk koralvariant/ Norra Savolax
Kyrkoåret
Advent
712 Valmistu, Herran kansa

Nu må vi oss bereda

Valemtin Thilo d. y. 1642, Finsk övers.

Elias Lönnrot 1874

Oscar Ahlström 1903, bearb. Fransk vismelodi 1557/ Erfurt 1572
Jul
713 Me lapset pienet riennämme

Här kommer, Jesus, dina små

Hans A. Brorson 1732 Finsk övers. Väinö Kantele 1911, bearb. Britt G. Hallqvist 1982 Armas Maasalo 1925
Fastan
714 Leipää pelloilta maan

Bröd, bröd, åkrarnas bröd

Ola Cleve 1979, bearb. Finsk övers. Anna-Maija Raittila 1979 Harald Andersén 1979
715 Käy yrttitarhasta polku

Från örtagården leder

Carl G. Liander 1889, bearb. Finsk övers. Martti Ruuth 1903 Carl G. Liander 1889
716 Oi Jeesus, lähde autuuden

O Jesus, du min salighet

Elias Lönnrot 1864, bearb. Alfons Takolander 1928, bearb. Fr. medeltiden Kangasala 1624
Jungfru Marias bebådelsedag
717 Maria, Herran äiti

Maria, Herrens moder

Anna-Maija Raittila 1976 Ole Torvalds 1976, 1985 Tysk folkmelodi fr. 1500- talet. Se även 187
Mikaelidagen
718 Sinua enkeleistä nyt kiitän

Med tacksamhet jag prisar

Philipp Melanchton 1543,

Gottfried W. Sacer 1665

Finsk övers. Lauri Pohjanpää 1923, bearb. Jesper Swedberg 1694, bearb. Finsk koralvariant/ Kuortane
Alla helgons dag, De hädangågnas minne
719 Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun

För alla helgon, som i kamp för tron

William W. How 1864 Finsk övers. Lauri Pohjanpää 1923 Nathan Söderblom 1911, bearb. Leevi Madetoja 1925
720 Rauhan saivat pyhät Herran

Helgonen har funnit friden

Lauri Kalliala 1931 Ole Torvalds 1979, bearb Finsk folkmelodivariant/ Savolax/ Armas Maasalo 1942
Dagens och årets tider
Morgon
721 Oi Jeesus, lohdutukseni

O du min tröst och salighet

Isak Ervast (?) 1732, bearb. Alfons Takolander 1928, bearb. Armas Maasalo 1912
722 Joka aamu on armo uus

Herrens nåd är var morgon ny

Lina Sandell 1865 Finsk övers. 1880-talet, bearb. Oscar Ahnfelt 1874
Kväll
723 Tule kanssani, Herra Jeesus

Kom du med mig, min Herre Jesus

Hilja Haahti 1899 Ole Torvalds 1982, bearb. Armas Maasalo 1913
724 Nyt melu tyyntyy

Nu sjunker bullret

Lars Thunberg 1973 1-2. vers,

Anna-Maija Raittila 1979 3. vers

Finsk övers. T. Ilmari Haapalainen,

Anna-Maija Raittila 1976

Ulla-Britt Gustafsson-Pensar 1982 3. vers T. lmari Haapalainen 1976
Årstiderna
725 On kaunis synnyinmaamme

Vårt land i ljuvlig fägring

Väinö Havas, tryckt 1944,

Niilo Rauhala 1979

Tarja Alatalo 1990 Toivo Kuula 1918
Att leva av tro
Kallelse
726 Oi etkö, ihminen, muistakaan

O mänska, har du väl rätt betänkt

Zacharias Topelius 1869 Finsk övers. Lauri Pohjanpää 1923, bearb Tysk 1741/ Erik A. Hagfors 1887
Bättring omvändelse
728 Sun sanas, Herra, kutsuu

Ditt ord, o Herre, kallar oss

Wilhelmi Malmivaara 1888, bearb. Joel Rundt 1942, bearb. Finsk koralvariant/ Österbotten
Förtröstan trygghet
729 Jeesus armon soi

Jesus, korsets man

Johann A. G. Hymander efter

A. Achrenius (1769) 1881, bearb.

Sigurd Norrgård 1982 Finsk koralvariant/Raumo
730 Ei mikään niin voi virvoittaa

Den enda glädje som jag vet

Lars T. Nyberg 1745 Finsk övers. Elis Lagus 1790, bearb. Bartolomäus Gesius 1603
731 Kirkasta, oi Kristus, meille

Kristus, uppenbara förs oss

Gustav Skinnari 1893,

Väinö Havas 1938

Ole Torvalds 1979 Heikki W. Pöyhtäri 19389 (a-melodi),

Frans P. Krank 1889 (b-melodi)

732 Herra Jeesus kun täällä vain

Om blott Jesus, vår Herre

Finsk 1790 bearb. Max v. Bonsdorff 1942, bearb. Finsk koralvariant/ Lappo
733 Sinuhun turvaan, Jumala

Min Gud, på dig förtröstar jag

Haquin Spegel 1688/bearb. Finsk övers. i 1701 års psalmbok, bearb Finsk koralvariant/Norra Savolax
Glädje- tacksamhet
734 Niin ihanaa on ylistää

Att prisa dig är underbart

Mikael Nyberg 1892 Finsk övers. Hilja Haahti 1900 Ole Jakobson 1983 efter Hilja Haahti 1900 Finsk koralvariant/ Raumo
Efterföljd- helgelse
735 Silmäisi eteen, Jeesus

För Jesu milda ögon

Lars Stenbäck 1839 Finsk övers. 1881, bearb. Hugo Nyberg 1903
Tillsammans i världen
736 Kirkkaat riemun äänet soivat

Fröjdetoner klingar klara

Niilo Rauhala 1976 Tuija Alatalo 1991 Johann Schop 1642
737 Kuule, sä taivaan

Gud, som är i himlen

Jaakko Löytty 1982, bearb. Per Harling 1996 Enoch Sotonga 1897
738 Herra, kädelläsi

Gud, i dina händer

Anna-Mari Kaskinen 1982, 1984 Per Harling 1998, 2001 (4. vers) Pekka Simojoki 1982
739 Nyt anna, Herra, tultasi

Nu, Herre, ge mig av din eld

Jaakko Haavio 1962 Ole Torvalds 1976, 1979, bearb. Finsk koralvariant
740 Kun askeleeni hidastuu

När mina steg blir dröjande

Anna-Maija Raittila 1979 Alvar Kurtén 1982, 1985 Adam Krieger 1667
741 Isä, Jumala, nyt katso maamme puoleen

Vår Fader och Gud

Helena Shuuladu 1976 Aune Hirvonen, Anna-Maija Raittila 1979 Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979 Philip Ph. Bliss senast 1876
742 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

Av goda makter skyddade vi möter

Dietrich Bonhoeffer 1944 Finsk övers. Anna-Maija Raittila 1980 Elly Sigfrids 1985 Erkki Melartin 1923
Barn och familj
743 Ystävä sä lapsien

Gud, som haver barnen kär

Okänd sv. 1780 1. vers, Siri Jonsson (Dahlquist) 1911 2-5. vers Finsk övers. Lauri Pohjanpää 1923, bearb. Ivar Widéen 1919
744 Jumalanvkämmenellä

Trygg är varenda fågel

Pirkko Halonen 1968 1. vers

1984 2. vers

Barbro Näse 1991 Pirkko Halonen 1968
745 Taivaan Isä suojan antaa

Gud, vår Fader är oss nära

Anna-Mari Kaskinen 1985 Barbro Näse 1991 Pekka Simojoki 1985
Framtiden och hoppet
Pilgrimsvandringen
746 Puhtaana niityn kukka

Lik ängens sköna blomma

Hallgrimur Pétursson 1671 Finsk övers. Maj-Lis Holmberg och Niilo Rauhala 1984 Ulla-Britt Gustafsson-Pensar 1979, 1982 Finsk koralvariant/ Kuortane
747 Matkamiehen mieli palaa

Liksom vandraren i längtan

Svensk skillingrtyck 1781 Finsk. övers. 1786, bearb. Alfons Takolander 1927 efter finsk text 1786 Finsk variant/ Raumo
Himlen
748 Tuolla taivaan asunnoissa

Högt i himlens ljusa boning

Simo Korpela 1893, bearb Mikael Nyberg 1900, bearb. Leevi Madetoja 1914
749 Nyt ylös, sieluni

Upp, du min själ och sjung

Johan Kahl 1745 Mikael Nyberg 1903, 1908 efter finsk text 1790, bearb. Finsk folkmelodivariant/ Kaland

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Ruotsin kirkon virsikirja” (på engelska). Worldcat. 5 juli 2003. https://www.worldcat.org/title/ruotsin-kirkon-virsikirja-den-svenska-psalmboken-pa-finska/oclc/424138323&referer=brief_results. Läst 22 oktober 2003. 
  2. ^ Den svenska psalmboken på finska. Förslag av Församlingsnämndens arbetsgrupp, utsedd 1993. Motiveringar. Verbum Förlag AB. 2002. sid. 15. ISBN ISBN 91-526-4497-9 
  3. ^ (på finska) Ruotsin kirkon virsikirja. Verbum förlag AB. 2003. sid. Titelsida. ISBN 91-526-5510-5 
  4. ^ (på finska) Laulakaa ja soittakaa Ruotsin kirkon psalmimusiikkia. Verbum. 2009. ISBN 978-91-526-3199-7 

Jämför medRedigera