Verbums psalmbokstillägg (2003)

tillägg från 2003 till Den svenska psalmboken 1986
(Omdirigerad från Verbums psalmbokstillägg 2003)

Verbums psalmbokstillägg 2003, Psalmtillägg till Den svenska psalmboken, är ett tillägg till 2003 års utgåva av Den svenska psalmboken 1986. Tillägget togs fram av bokförlaget Verbum i samverkan med Svenska kyrkans musikråd och Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Tillägget är antaget av EFS:s styrelse och ersätter därigenom i praktiken EFS-tillägget från 1986, men används också i många av de församlingar i Svenska kyrkan som är utan EFS-förening. Lämpligheten av detta har på en del håll ifrågasatts utifrån att Den svenska psalmboken ses som bärare av Svenska kyrkans lära och att Verbums tillägg inte officiellt har antagits av Svenska kyrkan (2012).[1]

Verbums psalmbokstillägg 2003
Originalspråksvenska
LandSverige
Förlag för förstautgåvanVerbum
Utgivningsår2003
Del i serie
Föregås avPsalm 1-325 i den ekumeniska psalmboken
Psalm 326-700 i 1986 års psalmbok

Historia redigera

Ett komplement till Den svenska psalmboken 1986 gjordes 1987 och kallades EFS tillägg till Den svenska psalmboken. Tillägget gjordes av Evangeliska fosterlandsstiftelsen och bestod av 100 psalmer ur deras egen tradition.[2]

År 2000 fördes samtal inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen, om att se över tillägget. Man inledde tillsammans med Verbum förlag ett arbetet med ett nytt tillägg. Arbetsgruppen som tillsattes bestod av Torbjörn Arvidsson, Per-Olof Nisser, Ragnar Håkanson, Kristina Åkesson och Mikael Nahnfeldt. Under arbetets gång medverkade församlingar ur Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsens föreningar. De fick svara för ett urval av psalmer ur EFS tillägg till Den svenska psalmboken och Psalmer i 90-talet.[2]

Innan arbetet slutfördes så granskades och korrigerades arbetet av Evangeliska fosterlandsstiftelsen och bearbetades av Svenska kyrkans musikråd. Den nya tilläggets ersattes det gamla inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen den 2 mars 2002.[2]

Psalmer redigera

Lovsång och tillbedjan redigera

Fader, Son och Ande redigera

Treenigheten redigera

Gud, vår Skapare och Fader redigera

Jesus, vår Herre och broder redigera

Anden, vår hjälpare och tröst redigera

Kyrkan och nådemedlen redigera

Kyrkan redigera

Ordet redigera

Dopet redigera

Nattvarden redigera

Helg och gudstjänst redigera

Vittnesbörd — tjänst — mission redigera

Kyrkoåret redigera

Advent redigera

Jul redigera

Fastan redigera

Påsk redigera

Övriga helgdagar redigera

Kyndelsmässodagen redigera
Den helige Mikaels dag redigera

Vid kyrkoårets slut redigera

Dagens och årets tider redigera

Morgon redigera

Kväll redigera

Årstiderna redigera

Att leva av tro redigera

Stillhet — meditation redigera

Bönen redigera

Sökande — tvivel redigera

Skuld — förlåtelse redigera

Förtröstan — trygghet redigera

Glädje — tacksamhet redigera

Vaksamhet — kamp — prövning redigera

Efterföljd — helgelse redigera

Tillsammans i världen redigera

Framtiden och hoppet redigera

Pilgrimsvandringen redigera

Livets gåva och gräns redigera

Se även redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ Eva-Lisa Söderström (6 februari 2012). ”Kristusbilder i Den svenska psalmboken från 1986”. Ersta-Sköndal högskola. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:726497/FULLTEXT01.pdf. Läst 6 oktober 2017. 
  2. ^ [a b c] Koralboken tillägg 701–800. Stockholm: Verbum Förlag. 2003. Libris 9196881. ISBN 91-526-5500-8