Verbums psalmbokstillägg (2003)

tillägg från 2003 till Den svenska psalmboken 1986
(Omdirigerad från Verbums psalmbokstillägg 2003)

Verbums psalmbokstillägg 2003, Psalmtillägg till Den svenska psalmboken, är ett tillägg till 2003 års utgåva av Den svenska psalmboken 1986. Tillägget togs fram av bokförlaget Verbum i samverkan med Svenska kyrkans musikråd och Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Tillägget är antaget av EFS:s styrelse och ersätter därigenom i praktiken EFS-tillägget från 1986, men används också i många av de församlingar i Svenska kyrkan som är utan EFS-förening. Lämpligheten av detta har på en del håll ifrågasatts utifrån att Den svenska psalmboken ses som bärare av Svenska kyrkans lära och att Verbums tillägg inte officiellt har antagits av Svenska kyrkan (2012).[1]

Verbums psalmbokstillägg 2003
Originalspråksvenska
LandSverige
FörlagVerbum
Utgivningsår2003

Föregås av:

Lovsång och tillbedjanRedigera

Fader, Son och AndeRedigera

TreenighetenRedigera

Gud, vår Skapare och FaderRedigera

Jesus, vår Herre och broderRedigera

Anden, vår hjälpare och tröstRedigera

Kyrkan och nådemedlenRedigera

KyrkanRedigera

OrdetRedigera

DopetRedigera

NattvardenRedigera

Helg och gudstjänstRedigera

Vittnesbörd — tjänst — missionRedigera

KyrkoåretRedigera

AdventRedigera

JulRedigera

FastanRedigera

PåskRedigera

Övriga helgdagarRedigera

KyndelsmässodagenRedigera

Den helige Mikaels dagRedigera

Vid kyrkoårets slutRedigera

Dagens och årets tiderRedigera

MorgonRedigera

KvällRedigera

ÅrstidernaRedigera

Att leva av troRedigera

Stillhet — meditationRedigera

BönenRedigera

Sökande — tvivelRedigera

Skuld — förlåtelseRedigera

Förtröstan — trygghetRedigera

Glädje — tacksamhetRedigera

Vaksamhet — kamp — prövningRedigera

Efterföljd — helgelseRedigera

Tillsammans i världenRedigera

Framtiden och hoppetRedigera

PilgrimsvandringenRedigera

Livets gåva och gränsRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Eva-Lisa Söderström (8 november 2012). ”Kristusbilder i Den svenska psalmboken från 1986”. Ersta-Sköndal högskola. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:726497/FULLTEXT01.pdf. Läst 6 oktober 2017.