Riksåklagare

Offentligt tjänstemannaämbete och chef för Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren (RÅ) är Sveriges högsta åklagare med ansvar för och ledning av åklagarväsendet och som står under regeringen.[2]

Sveriges riksåklagare
Riksåklagarens heraldiska vapen
Nuvarande
Katarina Johansson Welin
sedan 1 september 2023
Myndighetschef för Åklagarmyndigheten[1]
SäteStockholm
Utses avRegeringen
UnderställdRegeringen
Förste innehavareMaths Heuman
Inrättat1948
Webbplatswww.aklagare.se

Bakgrund redigera

Riksåklagaren är myndighetschef för Åklagarmyndigheten.[1] Riksåklagaren är dessutom ansvarig för Ekobrottsmyndighetens åklagare.

Riksåklagaren har exklusiv behörighet att som allmän åklagare föra talan i Högsta domstolen (HD) och är den enda som kan fatta beslut om att fullfölja ett åtal till HD. Riksåklagaren kan när som helst överta mål som väckts av lägre åklagare, till exempel därför att målet är komplicerat eller av principiell betydelse. Överprövning av beslut att inte väcka åtal görs i sista hand av riksåklagaren.

Ämbetet inrättades 1948 och övertog då delar av justitiekanslerns och länsstyrelsernas tidigare funktioner i fråga om åtal av brott och åklagarväsendet. I samband med Åklagarmyndighetens inrättande i januari 2005 blev riksåklagaren dess chef.

Riksåklagaren utses av regeringen och myndigheten sorterar under Justitiedepartementet. Anställningen är en så kallad fullmaktsanställning, vilket innebär ett särskilt starkt anställningsskydd.[3]

Riksåklagare redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Johansson Welin var vikarierande riksåklagare och chef för åklagarmyndigheten från 1 september 2023, innan regeringen utsåg henne som ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten den 29 februari 2024.

Noter redigera

Externa länkar redigera