Riksåklagare

Offentligt tjänstemannaämbete och chef för Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren (RÅ) är Sveriges högsta åklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Riksåklagaren är dessutom ansvarig för Ekobrottsmyndighetens åklagare.

Sveriges riksåklagare
Riksåklagaren vapen bra.svg
Riksåklagarens heraldiska vapen
Myndighetschef för Åklagarmyndigheten
SäteStockholm
Utses avRegeringen
UnderställdRegeringen
Förste innehavareMaths Heuman
Inrättat1948
Webbplatswww.aklagare.se

Riksåklagaren har exklusiv behörighet att som allmän åklagare föra talan i Högsta domstolen (HD) och är den enda som kan fatta beslut om att fullfölja ett åtal till HD. Riksåklagaren kan när som helst överta mål som väckts av lägre åklagare, till exempel därför att målet är komplicerat eller av principiell betydelse. Överprövning av beslut att inte väcka åtal görs i sista hand av riksåklagaren.

Ämbetet inrättades 1948 och övertog då delar av justitiekanslerns och länsstyrelsernas tidigare funktioner i fråga om åtal av brott och åklagarväsendet. I samband med Åklagarmyndighetens inrättande i januari 2005 blev riksåklagaren dess chef. Riksåklagaren utses av regeringen och myndigheten sorterar under Justitiedepartementet.

RiksåklagareRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera