Fullmaktsanställning eller fullmakt avser i Sverige en form av statlig anställning som ger ett starkare anställningsskydd enligt lag (1994:261) om fullmaktsanställning.[1]

Ordinarie domare anställs med fullmakt.[2] Tidigare anställdes även ett flertal andra ämbetsmän med fullmakt, som exempelvis professorer vid svenska universitet med fullmakt, liksom även officerare i svenska Försvarsmakten. Efter att den nya befälsordningen infördes 1982 minskade antalet nya anställningar med fullmakt av officerare för att i stort sett upphöra efter upprättandet av den nya myndigheten Försvarsmakten 1994.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1994:261
  2. ^ https://lagen.nu/1994:261#P3