Anders Perklev

svensk jurist och ämbetsman

Anders Perklev, född 8 januari 1960 i Helsingborg, är en svensk jurist och ämbetsman. Han är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2023.

Anders Perklev avlade juris kandidatexamen i Uppsala 1986. Han gjorde tingstjänstgöring i Klippans tingsrätt 1986–1989, blev fiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1989 och hovrättsassessor 1992. Perklev arbetade därefter i Regeringskansliet, först som rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1992–1997. Han blev kansliråd i Justitiedepartementet 1997 och var chef för straffrättsenheten vid samma departement 1998–2003. Från 2003 var han expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Han var särskild utredare i Straffnivåutredningen 2007–2008.[1]

Perklev tillträdde som riksåklagare den 1 april 2008.[2] Han tillträdde den 1 juni 2018 som hovrättspresident i Svea hovrätt. Hans företrädare i båda befattningarna som riksåklagare och hovrättspresident var Fredrik Wersäll.

Perklev är ordförande i riksdagens ansvarsnämnd.[3]

Han utnämndes i december 2022 till justitieråd i Högsta domstolen och tillträdde den 17 april 2023.[4]

Perklev är sedan 1 maj 2016 hedersledamot av Västgöta nation i Uppsala, där han var engagerad under sin studietid.

Referenser redigera

Företrädare:
Fredrik Wersäll
Riksåklagare
2008–2018
Efterträdare:
Petra Lundh
Företrädare:
Fredrik Wersäll
President i Svea hovrätt
2018–2023
Efterträdare:
Petra Lundh