Jupiter var ett svenskt regal- och örlogsskepp som byggdesvarvet i Lübeck och sjösattes 1665. Hon förekommer i örlogsflottans rullor för året 1672 och blev ombyggd och namnändrad till Uppland 1689. Manskapet ombord bestod av 280 sjömän och hundra knektar, bestyckningen av 67 kanoner.

Jupiter
Allmänt
Typklass/KonstruktionRegalskepp
FartygsklassÖrlogsskepp
Historik
ByggnadsvarvLübeck
Sjösatt1665
ÖdeSjönk 1710
Tekniska data
Längd42,3 m
Bredd11,3 m
Deplacement1250
MaskinSegel
Besättning280 sjömän
100 soldater
Bestyckning16 x 24 punds kanoner
12 x 18 punds kanoner
26 x 8 punds kanoner
10 x 4 punds kanoner
3 x 3 punds kanoner

Jupiter deltog i svenska flottans tredje eskader i slaget vid Köge bukt i juli 1677 och hon förliste 1710. Uppges även vara sänkt vid Smörasken i Karlskrona den 15 augusti 1710[1].

Se även redigera

Källor redigera