Sjösättning

event när ett fartyg eller båt sätts i sjön första gången efter nybyggnation, eller går i sjön efter reparation eller (vinter)förvaring på land

Sjösättning är när ett fartyg eller båt sätts eller går i sjön efter nybbyggnation, reparation eller (vinter)förvaring på land. Sjösättningen är omgärdad av traditioner, och det är vanligt att båten döps vid första sjösättningen.

Fartyg byggs på stapelbädd, en betong- eller stålkonstruktion som är klädd med trä i fartygets längdriktning. Mot fartyget är fästa skrån efter skrovets form som har motsvarande längsgående trä. Emellan träet ligger oftast fårtalg för att få glid vid sjösättning.

Mindre fartyg och båtar sjösätts med slipvagn, lyftkran eller slamkrypare. Små båtar som transporteras på trailer sjösätts via en sjösättningsramp.

Sjösättning sidledes i två faser på ett varv i Polen. Sjösättning sidledes i två faser på ett varv i Polen.
Sjösättning sidledes i två faser på ett varv i Polen.

Se ävenRedigera