RMS Olympic till vänster och RMS Titanic till höger var oceanångare av Olympicklass.

En fartygsklass är en grupp fartyg av liknande utformning och konstruktion, i allmänhet byggda vid samma skeppsvarv med ungefär samma yttre mått. En fartygsklass kan få ändrad formgivning under byggandet av en serie fartyg, så att de har vissa mindre skillnader.

Äran-klass är ett exempel på en svensk fartygsklass.