Gunnar Unger (amiral)

svensk konteramiral och sjökrigshistoriker

Gunnar Unger, född 3 maj 1871 i Bergsjö Gävleborgs län, död 25 juli 1952, var en svensk konteramiral och sjökrigshistoriker. Han var son till Adolf Unger och far till Gunnar Unger.

Gunnar Unger.
Gunnar Ungers gravvård på Galärvarvskyrkogården i Stockholm.

Biografi redigera

Gunnar Unger genomgick Kungliga Sjökrigsskolan 1886-1892. Efter tjänstgöring vid Marinstaben och Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition var han marinattaché i Paris 1911-1913.

Gunnar Unger var chef för Marinens Flygväsende 1915-1918 och fartygschef vid HMS Fylgias expedition till Nordamerika och Västindien 1919-1920. Han var chef för Kungliga Sjökrigshögskolan 1925-1930 och för Sjöförsvarets kommandoexpedition 1930-1931. De sista två åren i aktiv tjänst var Unger verksam som chef för Sjöhistoriska avdelningen i Marinstaben.

Gunnar Unger var filosofie hedersdoktor. Han valdes in i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1912 (senare hedersledamot) och blev ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1920.

Befordringshistorik redigera

Utmärkelser redigera

Svenska utmärkelser redigera

Utländska utmärkelser redigera

Bibliografi redigera

  • (1909-1923) Illustrerad svensk sjökrigshistoria, del 1-2
  • (1928) Karl XII och Östersjökriget 1915
  • (1929) Sjömaktens inflytande på Sveriges historia
  • (1932) Gustav III vid Viborg och Svensksund
  • (1946) Skeppsholmsbilder

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera