Radikal kan syfta på:

Matematik redigera

Naturvetenskap redigera

 • Radikal – en atom eller molekyl som har oparade elektroner i den yttersta/högsta energinivån (orbitalen), se Fri radikal
 • Radikal – en tidigare beteckning på atomgrupper, till exempel funktionella grupper, se Fri radikal
 • Fri radikal – en atom eller molekyl som har oparade elektroner i den yttersta/högsta energinivån (orbitalen)

Politik redigera

 • Radikal (samhällsvetenskap) – person eller rörelse som arbetar för vittgående reformer och omdaningar av samhället i fråga om kulturella och politiska förhållanden
 • Radikal traditionalism – ideologi fientligt inställd mot demokrati och modernism
 • Radikal vänster – oberoende vänstern – en vänsterinriktad studentförening och ett kårparti vid Stockholms universitets studentkår
 • Radikal Ungdom – Radikale Venstres ungdomsförbund i Danmark
 • Radikal höger (Europa) – en politisk åskådning som lutar mot en extrem form av konservatism och nationalism
 • Radikal höger (USA) – en politisk åskådning som lutar mot en extrem form av konservatism och antisocialism
 • Högerextremism – ståndpunkter och värderingar som ligger långt till höger på det ideologiska spektrumet
 • Högerradikalism – politisk eller ideologisk beteckning som innebär att förena högeråsikter med en strävan efter radikal samhällsomvandling

Se även redigera