Quetiapin

atypiskt antipsykotikum

Kvetiapin (även Quetiapin, som handelsnamn Seroquel, uttal: ser-o-kwell[1]) är ett atypiskt antipsykotikum.

Strukturformel
Förpackning, Seroquel depot.

Astra Zeneca var tidigare patenthavare, och läkemedlet Seroquel godkändes av FDA för doserna 150–750 mg den 26 september 1997.[2] För högre doser dröjde godkännandet till 2007.[3] Patentet har dock gått ut så generiska kopior finns numera på marknaden. Quetiapin var år 2014 den näst mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige.[4] Quetiapin har en marknadsandel på 26% i USA, vilket gör det till det mest sålda neuroleptikat i USA.[5]

Utveckling och farmakologiRedigera

Quetiapin syntetiserades av Zeneca år 1985 (senare ihopslaget som Astra Zeneca).[6][7] Företagsforskare kombinerade perlapin och fluperlapin, två bensodiazepin-härledda komponenter med en strukturell analogi av klozapin, men med molekylära skillnader som förklarar frånvaron av agranulocytosrisk.[8]

Farmakologiskt sett har Quetiapin inte de receptorerna som ses med den flesta annan antipsyoktika. Quetiapin (Seroquel) har minst antal receptorer och Quetiapin har i princip ingen affinitet till dopamin D2, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A och 5-HT1D-receptorn. Det gör inget betydelsefullt med dem. Men vid histamin H1-receptorn ses en utstickande utåt ensam hög affinitet. Quetiapin har nästan endast histamin H1-receptorn bara. Det finns även affinitet till muskarin M1 och Alfa1A-receptorerna men affiniteten är inte lika kraftig som den är hos histamin H1-receptorn.

Med Quetiapin förekommer sederande effekter, viktuppgång och blodtrycksfall.

Quetiapin kan tillsammans med Klozapin samt tioxantener såsom Flupentixol och Zuklopentixol orsaka hjärtklappning (snabba hjärtslag). Hjärtklappning beror på att via Alfa1A och Alfa1B blockad sänker blodtrycket och då försöker hjärtat höja blodtrycket genom att hjärtat slå ännu snabbare.

Enligt neuroleptikaforskningen sägs det att det är från blockaden av dopamin D2-receptorn som den antipsykotiska effekten härrör. Hur Quetiapin får antipsykotisk effekt har inte avslöjats och "kommit ovanför ytan", men det är väldigt sannolikt att den har inverkan på det centrala nervsystemet (CNS) där bland annat kroppsrörelser sitter och med Quetiapin är det vanligt med ofrivilligt hoppade ryckande kropp och beror sannolikt på det sätt som Quetiapin ingriper på det centrala nervsystemet (CNS), eftersom kroppsrörelserna sitter där, hos hjärnbarken.

Quetiapin verkar via histamin, noradrenalin och serotonin.

Neuroleptika som byggde på den gamla dopamin D2-teorin var Haloperidol (Haldol) och bland annat Perfenazin (Trilafon). Dessa läkemedel fick dock brottas med biverkningar som Tardiv dyskinesi och vissa av dem kunde orsaka förhöjda prolaktinnivåer. De brukade också inte binda till muskarina kolinerga receptorer och därmed saknade antikolinerg effekt. Neuroleptika som blockerar potassium channel hERG fick brottas med problem som förlängt QT-intervall och dit hör bland annat Sertindol.

Quetiapin har också antikolinerg effekt genom signifikant affinitet för muskarina kolinerga receptorer och det kan orsaka muntorrheten (uttorkning i munnen) som brukar finnas med Quetiapin.

Vidare forskning skedde på Quetiapin efter 1985, och Quetiapin utvecklades vidare, då som depottablett. Den fick kallas för Seroquel depot (extended release XR) och kom 2008. Det var ett svar på kritiken som riktats mot föregångaren för dess kortverkande inverkan. Det blev ganska stor skillnad, eftersom Quetiapin har både låg halveringstid och låg Cmax behövde man ständigt fylla på med den, 3 tillfällen om dagen med 5 timmars mellanrum, medan Seroquel depot innebar en förbättring eftersom man doserar endast 1 gång/dag.

Oro över hjärtklappningen hos Quetiapin löstes, Seroquel depot som inte har denna egenskap att ge hjärtklappning. Seroquel depot kan ges i högre doser utan vidare bekymmer med extrapyramidala bieffekter (EPS).

Vanliga Quetiapin klarade sig inte heller så bra i patientföljsamhet, när det jämfördes i effektivitet med andra antipsykotiska läkemedel avbröt flest behandlingen med Quetiapin. Det var 82% av deltagarna på Quetiapin som avbröt intag av läkemedlet.[9]

I och med Seroquel depot ökade Seroquel i Sverige och kom ikapp Olanzapin (Zyprexa) i antal användare (2014).

FarmakokinetikRedigera

Den maximala plasmakoncentrationen, Cmax, med vanliga Seroquel (immediate release IR) uppnås 1–2 timmar efter oralt intag[10][11][12] och för Seroquel depot (extended release XR) tar det 5–6 timmar för att uppnå Cmax.[13][14]

Vanliga Quetiapin-tabletter är kortverkande, för dosen 375 milligram uppmätts halveringstiden till 6,9 timmar.[15]

Med den vanliga Seroquel (immediate release IR) kommer hela dosen på en gång vilket innebär höga koncentrationer i blodet och risk för biverkningar, medan Seroquel depot (extended release XR) utsöndrar dosen under ett 24 timmars-intervall. Fördelen med Seroquel depot är den jämna utsöndringen av läkemedlet över hela dygnet i jämförelse med vanliga Quetiapin-tabletterna som först ger en hög koncentration i blodet som sedan dalar mot noll.

Seroquel depot (extended release XR) är den som mest används i nutid.

EffektivitetRedigera

I en studie publicerad 2013 jämfördes 15 antipsykotiska läkemedel i en metaanalys gällande effektivitet i behandling av schizofrena symptom. I studien demonstrerade quetiapin standard effektivitet. Den var 11–14% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, och 12% mindre effektiv än paliperidon.[16]

BiverkningarRedigera

Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 person av 10 drabbas) är:

 • Sömnighet
 • Huvudvärk
 • Ökad aptit.

Andra vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas) biverkningar kan vara:

 • Kraftlöshet
 • Blodtrycksfall
 • Svimning
 • Snabb hjärtrytm
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Matsmältningsbesvär
 • Förändringar i blod- och levervärden
 • Nästäppa
 • Ökad blodsockerhalt[17]
 • Svullnad i ben och/eller armar och smärtsamma erektioner.[18]

Andra biverkningar inkluderar (gäller för vanliga Quetiapin): dimsyn, rejäl yrsel, sväljsvårigheter, förändringar i drömmar, knockad till sömn, viktminskning, ökad hosta, måste öppna och stänga ögonen långsamt, tungan torkar ut, talsvårigheter, torr i halsen, ökad kroppstemperatur, ofrivilliga rörelser - hela kroppen rycker till och depression samt ökad oro/kan inte koppla av (blir stingslig).

En nackdel är viktökning och risk för metabolt syndrom.[19]

Den 20 juli 2016 uppdaterade FASS bipacksedlarna på quetiapin över alla doser med att den kan innebära förhöjd självmordsrisk.[20] I uppdateringen framförs också att quetiapin används för lindring av depression men att ökande självmordstankar på den ändå kan förvärra depressionen.

Har hög risk för höjda blodsockervärden.[21][17]

KroppsviktRedigera

Oftast de första antal veckorna är viktuppgång kraftigast om man går upp i vikt.[22] Under långtidsbehandling kan quetiapin ligga ungefär som risperidon med förekomst av viktuppgång.[23][24][25]

ÖvrigtRedigera

I början av 2010-talet gick Astra Zeneca gått med på att betala mångmiljonbelopp till 5 500 personer i USA som begärt skadestånd relaterade till det antipsykotiska läkemedlet Seroquel. Astra Zeneca betalade omkring 55 miljoner dollar, motsvarande 370 miljoner svenska kronor, för att slippa skadeståndskraven.[26]

ReferenserRedigera

 1. ^ https://web.archive.org/web/20000301224804/http://www.seroquel.com/
 2. ^ https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/20639_seroquel_toc.cfm
 3. ^ http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/quetiapine-indications/
 4. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 5. ^ https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false
 6. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 7. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 8. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 9. ^ https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 10. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805454/
 11. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982457/
 12. ^ https://www.longdom.org/open-access/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.pdf
 13. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982457/
 14. ^ https://www.npra.gov.my/images/reg-and-noti/PI/scheduled-poison/QUETIAPINE-ER-TABLET.pdf
 15. ^ http://www.omicsonline.org/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.php?aid=1618
 16. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 17. ^ [a b] https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 18. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030207000170&DocTypeID=3#dosage
 19. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170104090519/https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf. Läst 7 oktober 2017. 
 20. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080925000044
 21. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 22. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 23. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 24. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 25. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 26. ^ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/08/05/astra-zeneca-betalar-miljoner-for-biverkningar-av-seroquel/