Quetiapin

atypiskt antipsykotikum

Kvetiapin (även Quetiapin, som handelsnamn Seroquel, uttal: ser-o-kwell[1]) är ett atypiskt antipsykotikum.

Strukturformel
Förpackning, Seroquel depot.

Astra Zeneca var tidigare patenthavare, och läkemedlet Seroquel godkändes av FDA för doserna 150–750 mg den 26 september 1997.

Quetiapin introducerades på marknaden i USA år 1998.[2]

[3] För högre doser dröjde godkännandet till 2007.[4] Patentet har dock gått ut så generiska kopior finns numera på marknaden.

Quetiapin var år 2014 den näst mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige.[5] Quetiapin har en marknadsandel på 26% i USA, vilket gör det till det mest sålda neuroleptikat i USA.[6]

Syntetiseringen och historiaRedigera

Quetiapin syntetiserades av Zeneca år 1985 (senare ihopslaget som Astra Zeneca).[7][8] Företagsforskare kombinerade perlapin och fluperlapin, två bensodiazepin-härledda komponenter med en strukturell analogi av klozapin, men med molekylära skillnader som förklarar frånvaron av agranulocytosrisk.[9]

Neuroleptika som byggde på den gamla dopamin D2-teorin var Haloperidol (Haldol) och bland annat Perfenazin (Trilafon). Dessa läkemedel fick dock brottas med biverkningar som Tardiv dyskinesi och vissa av dem kunde orsaka förhöjda prolaktinnivåer. De brukade också inte binda till muskarina kolinerga receptorer och därmed saknade antikolinerg effekt. Neuroleptika som blockerar potassium channel hERG fick brottas med problem som förlängt QT-intervall och dit hör bland annat Sertindol.

Vidare forskning skedde på Quetiapin efter 1985, och Quetiapin utvecklades vidare, då som depottablett. Den fick kallas för Seroquel depot (extended release XR) och kom 2008. Det var ett svar på kritiken som riktats mot föregångaren för dess kortverkande inverkan. Det blev ganska stor skillnad, eftersom Quetiapin har både låg halveringstid och låg Cmax behövde man ständigt fylla på med den, 3 tillfällen om dagen med 5 timmars mellanrum, medan Seroquel depot innebar en förbättring eftersom man doserar endast 1 gång/dag.

Oro över hjärtklappningen hos Quetiapin löstes, Seroquel depot som inte har denna egenskap att ge hjärtklappning. Seroquel depot kan ges i högre doser utan vidare bekymmer med extrapyramidala bieffekter (EPS).

Vanliga Quetiapin klarade sig inte heller så bra i patientföljsamhet, när det jämfördes i effektivitet med andra antipsykotiska läkemedel avbröt flest behandlingen med Quetiapin. Det var 82% av deltagarna på Quetiapin som avbröt intag av läkemedlet.[10]

I och med Seroquel depot ökade Seroquel i Sverige och kom ikapp Olanzapin (Zyprexa) i antal användare (2014).

FarmakologiRedigera

DopaminRedigera

Liksom Klozapin har Quetiapin lägre affinitet för dopamin D1- och dopamin D2-receptorerna[11], men har en relativt hög affinitet för dopamin D4-receptorerna (dopaminreceptorn D4).[12]

Dock som för Klozapin, kan Quetiapin med sin ~40% blockad av dopamin D2-receptorn också redan tillföra antipsykotisk effekt.[13] Klozapin, olanzapin och quetiapin verkar alla ha en mer uttalad påverkan på mesolimbisk dopaminaktivitet än på den nigrostriatala vägen, ett fenomen som redogör deras låga tendens för att inducera extrapyramidala bieffekter (EPS).[14]

SerotoninRedigera

Liksom andra atypiska antipsykotika har quetiapin hög affinitet för 5HT2-receptorerna,[15] Såsom 5HT2A.[16]

Antihistaminerg effekt och Anti-alfa-adrenerg effektRedigera

Quetiapin har inte betydelsefulla antihistaminiska effekter men det blockerar alfa1-adrenoreceptorerna i viss utsträckning (Alfa1A och Alfa1B).[17]

Quetiapin kan till följd av sin antagonistiska effekt på Alfa1A-receptorer orsaka ortostatisk hypotension med tillhörande följdsymtom så som yrsel och takykardi.

Antikolinerg effektRedigera

Quetiapin har inte betydelsefulla antikolinerga effekter.[18]

FarmakokinetikRedigera

Den maximala plasmakoncentrationen, Cmax, med vanliga Seroquel (immediate release IR) uppnås 1–2 timmar efter oralt intag[19][20][21] och för Seroquel depot (extended release XR) tar det 5–6 timmar för att uppnå Cmax.[22][23]

Vanliga Quetiapin-tabletter är kortverkande, för dosen 375 milligram uppmätts halveringstiden till 6,9 timmar.[24]

Med den vanliga Seroquel (immediate release IR) kommer hela dosen på en gång vilket innebär höga koncentrationer i blodet och risk för biverkningar, medan Seroquel depot (extended release XR) utsöndrar dosen under ett 24 timmars-intervall. Fördelen med Seroquel depot är den jämna utsöndringen av läkemedlet över hela dygnet i jämförelse med vanliga Quetiapin-tabletterna som först ger en hög koncentration i blodet som sedan dalar mot noll.

Seroquel depot (extended release XR) är den som mest används i nutid.

EffektivitetRedigera

I en studie publicerad 2013 jämfördes 15 antipsykotiska läkemedel i en metaanalys gällande effektivitet i behandling av schizofrena symptom. I studien demonstrerade quetiapin standard effektivitet. Den var 11–14% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, och 12% mindre effektiv än paliperidon.[25]

BiverkningarRedigera

Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 person av 10 drabbas) är:

 • Sömnighet
 • Huvudvärk
 • Ökad aptit.

Andra vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas) biverkningar kan vara:

 • Kraftlöshet
 • Blodtrycksfall
 • Svimning
 • Snabb hjärtrytm
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Matsmältningsbesvär
 • Förändringar i blod- och levervärden
 • Nästäppa
 • Ökad blodsockerhalt[26]
 • Svullnad i ben och/eller armar och smärtsamma erektioner.[27]

Andra biverkningar inkluderar (gäller för vanliga Quetiapin): dimsyn, rejäl yrsel, sväljsvårigheter, förändringar i drömmar, knockad till sömn, viktminskning, ökad hosta, måste öppna och stänga ögonen emellanåt, tungan torkar ut, uttorkning i munnen, talsvårigheter, torr i halsen, ökad kroppstemperatur, ofrivilliga rörelser - hela kroppen rycker till och depression samt ökad oro/kan inte koppla av (blir stingslig).

En nackdel är viktökning och risk för metabolt syndrom.[28]

Den 20 juli 2016 uppdaterade FASS bipacksedlarna på quetiapin över alla doser med att den kan innebära förhöjd självmordsrisk.[29] I uppdateringen framförs också att quetiapin används för lindring av depression men att ökande självmordstankar på den ändå kan förvärra depressionen.

Har hög risk för höjda blodsockervärden.[30][26]

KroppsviktRedigera

Oftast de första antal veckorna är viktuppgång kraftigast om man går upp i vikt.[31] Under långtidsbehandling kan quetiapin ligga ungefär som risperidon med förekomst av viktuppgång.[32][33][34]

ÖvrigtRedigera

I början av 2010-talet gick Astra Zeneca med på att betala mångmiljonbelopp till 5 500 personer i USA som begärt skadestånd relaterade till det antipsykotiska läkemedlet Seroquel. Astra Zeneca betalade omkring 55 miljoner dollar, motsvarande 370 miljoner svenska kronor, för att slippa skadeståndskraven.[35]

ReferenserRedigera

 1. ^ https://web.archive.org/web/20000301224804/http://www.seroquel.com/
 2. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 3. ^ https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/20639_seroquel_toc.cfm
 4. ^ http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/quetiapine-indications/
 5. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 6. ^ https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false
 7. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 8. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 9. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 10. ^ https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 11. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 12. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 13. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811864/
 14. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 15. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 16. ^ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11313155/
 17. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 18. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 19. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805454/
 20. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982457/
 21. ^ https://www.longdom.org/open-access/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.pdf
 22. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982457/
 23. ^ https://www.npra.gov.my/images/reg-and-noti/PI/scheduled-poison/QUETIAPINE-ER-TABLET.pdf
 24. ^ http://www.omicsonline.org/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.php?aid=1618
 25. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 26. ^ [a b] https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 27. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030207000170&DocTypeID=3#dosage
 28. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170104090519/https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf. Läst 7 oktober 2017. 
 29. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080925000044
 30. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 31. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 32. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 33. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 34. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 35. ^ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/08/05/astra-zeneca-betalar-miljoner-for-biverkningar-av-seroquel/