Öppna huvudmenyn
Strukturformel
Förpackning
En Seroquel 100 mg-tablett

Kvetiapin (även Quetiapin, som handelsnamn Seroquel) är ett atypiskt antipsykotikum som används mot schizofreni och andra psykoser, akutbehandling av mani vid bipolär sjukdom samt underhållsbehandling av bipolär sjukdom och depression.[1]

Substansen framställdes av forskare från läkemedelsföretaget Astra Zeneca år 1985.[2] Quetiapin har en struktur som liknar den för klozapin.[3] Astra Zeneca var tidigare patenthavare, och läkemedlet Seroquel godkändes av FDA för doserna 150–750 mg den 26 september 1997.[4] För högre doser dröjde godkännandet till 2007.[5] Patentet har dock gått ut så generiska kopior finns numera på marknaden. Quetiapin var år 2014 den näst mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige.[6] Quetiapin har en marknadsandel på 26% i USA, vilket gör den till det mest sålda neuroleptikat i USA.[7]

Innehåll

FarmakologiRedigera

Quetiapin binder till ett flertal receptorpopulationer.

Det har en kort halveringstid och en hög dissociation från dopamin D2-receptorerna.

FarmakokinetikRedigera

Den maximala plasmakoncentrationen, Cmax, med vanliga Seroquel (immediate release IR) uppnås 1–2 timmar efter oralt intag[8][9][10] och för Seroquel depot (extended release XR) tar det 5 timmar för att uppnå Cmax.[11]

Vanliga Quetiapin-tabletter är kortverkande, för dosen 375 milligram uppmätts halveringstiden till 6.9 timmar.[12]

EffektivitetRedigera

I en studie publicerad 2013 jämfördes 15 antipsykotiska läkemedel i en metaanalys gällande effektivitet i behandling av schizofrena symptom. I studien demonstrerade quetiapin standardeffektivitet. Den var 11–14% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, och 12% mindre effektiv än paliperidon.[13]

I en studie som undersökte effekten av quetiapin återinsjuknade 27% av deltagarna i psykossjukdom inom ett år.[14]

BiverkningarRedigera

Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 person av 10 drabbas) är:

 • Sömnighet
 • Huvudvärk
 • Ökad aptit.

Andra vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas) biverkningar kan vara:

 • Kraftlöshet
 • Blodtrycksfall
 • Svimning
 • Snabb hjärtrytm
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Matsmältningsbesvär
 • Förändringar i blod- och levervärden
 • Nästäppa
 • Ökad blodsockerhalt[15]
 • Svullnad i ben och/eller armar och smärtsamma erektioner.[16]

Quetiapin saknar i stort extrapyramidala bieffekter (EPS). En nackdel är viktökning och risk för metabolt syndrom.[17]

Den 20 juli 2016 uppdaterade FASS bipacksedlarna på quetiapin över alla doser med att den kan innebära förhöjd självmordsrisk.[18] I uppdateringen framförs också att quetiapin används för lindring av depression men att ökande självmordstankar på den ändå kan förvärra depressionen.

Har hög risk för höjda blodsockervärden.[19][15]

KroppsviktRedigera

Oftast de första antal veckorna är viktuppgång kraftigast om man går upp i vikt.[20] Under långtidsbehandling kan quetiapin ligga ungefär som risperidon med metabola biverkningar.[21][22][23]

ÖvrigtRedigera

I början av 2010-talet gick Astra Zeneca gått med på att betala mångmiljonbelopp till 5 500 personer i USA som begärt skadestånd relaterade till det antipsykotiska läkemedlet Seroquel. Astra Zeneca betalade omkring 55 miljoner dollar, motsvarande 370 miljoner svenska kronor, för att slippa skadeståndskraven.[24]

ReferenserRedigera

 1. ^ http://www.fass.se/LIF/product?2&nplId=20070914000063&docType=7
 2. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 3. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1324958/
 4. ^ https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/20639_seroquel_toc.cfm
 5. ^ http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/quetiapine-indications/
 6. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 7. ^ https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false
 8. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805454/
 9. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982457/
 10. ^ https://www.longdom.org/open-access/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.pdf
 11. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982457/
 12. ^ http://www.omicsonline.org/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.php?aid=1618
 13. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 14. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002713/WC500164685.pdf
 15. ^ [a b] https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 16. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030207000170&DocTypeID=3#dosage
 17. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 18. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080925000044
 19. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 20. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 21. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 22. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 23. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 24. ^ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/08/05/astra-zeneca-betalar-miljoner-for-biverkningar-av-seroquel/