Antikolinergika

grupp läkemedel

Antikolinergika (kallas också antikolinerga läkemedel eller parasympatolytika) är en grupp läkemedel som hämmar eller blockerar acetylkolinets effekter på det perifera och centrala nervsystemet, och hämmar därmed det parasympatiska (kolinerga) nervsystemet. Dessa läkemedel betecknas också som kolinerga blockerare eller kolinerga antagonister.

Antikolinergika hämmar endera av acetylkolinets receptorer, och benämns efter vilken receptor som blockeras eller hämmas: nikotinblockerare och nikotinantagonister påverkar nikotinreceptorer, medan antimuskariner (muskarinblockerare och muskarinantagonister) påverkar muskarinreceptorer. De flesta antikolinerga läkemedel är antimuskariner.

Antikolinergika hämmar verkan av parasympatiska stimuli och ger ökad hjärtfrekvens, nedsatt sekretion i mun- och bronkslemhinnor, avslappning av glatt muskulatur med mera. Läkemedlen används bland annat vid vissa ögonsjukdomar, astma, KOL, Parkinsons sjukdom och för hämning av slembildning.

Exempel på antikolinergikaRedigera

KällorRedigera