E-to-the-i-pi.svg
Matematikportalen
Matematik är läran om storheter, strukturer och mönster. Matematiken består av metoder för att beskriva och analysera abstrakta samband, samt kunskap i form av redan härledda resultat. Matematiken är helt abstrakt och skiljer sig på så sätt från naturvetenskap, då den inte är empirisk prövbar, utan bygger på axiom.

► Läs mer

Utvald artikel
En triangel är formad till en sadelliknande form (en hyperbolisk parabloid), även med två ultraparallella linjer

I matematiska termer är hyperbolisk geometri en viss typ av icke-euklidisk geometri. Termen ”hyperbolisk geometri” introducerades av Felix Klein år 1871.

Två hyperboliska linjer definieras som parallella om dessa är disjunkta, vilket betyder att dessa inte har några gemensamma punkter.

Det femte axiomet i euklidisk geometri är parallellaxiomet och detta axiom är mycket omtalat i och med det inte är lika enkelt att formulera samt att innebörden inte är lika självklar. Euklides försökte bevisa parallellaxiomet ur de fyra första axiomen utan resultat.

► Läs mer

Redigera Arkiv

Utvald bild

Mandelbrot sequence new.gif

Inzoomning av mandelbrotmängden, en berömd fraktal. Den kan beskrivas med en enkel formel, men uppvisar en häpnadsväckande komplexitet: ju närmare man betraktar den, desto fler detaljer uppenbarar sig.

Redigera Arkiv

Visste du att…

Redigera

Matematikprojekt

Redigera

Kategorier A–Ö
A: Algebra, Aritmetik

D: Diskret matematik

E: Ekvationer‎

F: Funktioner

G: Geometri, Grundläggande matematik‎

M: Matematiker, Matematisk analys

N: Numerisk analys

O: Optimeringslära

S: Sannolikhetsteori, Satser

T: Tal, Talteori, Tillämpad matematik‎, Topologi‎

Här visas bara ett urval av kategorier. För alla kategorier, se Kategori:Matematik.

Redigera

Önskelista
I denna önskelista kan du lägga förslag på sidor som du tycker bör finnas men som du själv (för stunden) inte har något eget material till. Den artikel du föreslår kommer att bli rödmarkerad. När sedan någon har antagit utmaningen och skrivit en artikel med det föreslagna namnet blir länken blåmarkerad. Lägg gärna in en interwikilänk till en artikel i Wikipedia på något annat språk, om en sådan finns, och en kort förklaring. Då kan hugade artikelskapare lättare få inspiration och förstå exakt vilken person eller företeelse som önskas.

Om du ser att länken till en önskad artikel har blivit blå, alltså att någon skapat den, (men den inte är omnämnd som "nu omdirigering") får du gärna redigera bort denna länk från listan. Kontrollera att artikeln är den som det var tänkt (ett namn kan syfta på olika företeelser), att den har placerats i en relevant kategori, inte är en omdirigeringssida till en annan artikel och inte är en knappt påbörjad artikel (substub).


Redigera

Portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…

Den här portalen använder mallen Portalmall.