Partikulärlösning

en godtycklig lösning till en differentialekvation

Inom matematiken, särskilt inom teorin om differentialekvationer, kallas varje enskild lösning av en differentialekvation för den partikulära lösningen. För linjära differentialekvationer används partikulärlösningen tillsammans med homogenlösningen för att hitta differentialekvationens allmänna lösning.

BakgrundRedigera

En linjär differentialekvation kan skrivas som:

 

där   är en linjär operator och   är en känd funktion. Partikulärlösningen   är en godtycklig lösning av differentialekvationen  :

 

Om vi kan finna homogenlösningen  , kan vi sedan använda superpositionsprincipen för att hitta den allmänna lösningen till differentialekvationen  , ty:

 

ExempelRedigera

Betrakta den linjära icke-homogena differentialekvationen:

 

Den motsvarande homogena differentialekvationen lyder:

 

Den allmänna lösningen på den homogena ekvationen lyder:

 

En partikulärlösning av den ursprungliga, icke-homogena ekvationen är:

 

Den allmänna lösningen av den icke-homogena ekvationen lyder således:

 

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.