Jan Peter Luthersson, född 9 december 1954 i Jönköping, är en svensk litteraturvetare, litteraturkritiker och förläggare.

Kritiker av modernismen

redigera

År 1986 disputerade Luthersson vid Lunds universitet på en studie över den litterära modernismen, där framför allt Charles Baudelaire, Ezra Pound och dadaismen behandlades. År 2002 utkom Luthersson med boken Svensk litterär modernism – en stridstudie, som kan beskrivas som en fortsättning på avhandlingen.

Luthersson kritiserar den vanliga uppfattningen att modernismen främst är en stil, och ser den snarare som en ideologi. Han har inte minst intresserat sig för förhållandet mellan modernism och totalitära ideologier. Genom denna omdefiniering av modernismbegreppet kommer Pär Lagerkvist eller 40-talismen att få en långt mindre viktig betydelse i svensk litteraturhistoria, medan däremot Bertil Malmberg får en mer betydelsefull roll. I förordet till boken Bertil Malmberg. Diktaren i sitt sekel (2006) behandlar han Malmberg mer ingående och för fram dennes antiauktoritära drag i kontrast till andra poeters fascination för kommunism och nazism, bland andra Karl Vennbergs.

I Förlorare uppmärksammar han ett antal mycket framgångsrika engelsk-, fransk- och tyskspråkiga författare som fick sin världsbild, verklighetsförståelse och livshållning ifrågasatta och krossade av de litterära modernisterna, hur 1800-talsidealism utmanövrerades inte minst av följsamhet mot totalitära ideologier. Boken fick en fortsättning i Erfarenhetsunderskott, som beskriver svenska 1800-talsförfattare.

Kritiker av humanioraforskningen

redigera

I boken Ur dagboken är Luthersson starkt kritisk mot att "förvetenskapligandet" av humaniora har lett till en "avintellektualisering". Det kan inte kallas forskning om teori och metod styr forskningsresultaten i en viss riktning och bekräftar förväntningarna i premisserna.[1]

Yrkesroller

redigera

Efter att parallellt ha varit universitetslektor vid Lunds universitet och verkat på Sydsvenskans kultursida utsågs Luthersson 1993 till kulturchef på Svenska Dagbladet, en post han innehade fram till 2001. Som kulturchef hade Luthersson en hög profil och deltog gärna med både polemiska inlägg och understreckare.

Därefter var han en tid områdesprefekt vid Malmö högskola. 2003–12 var Luthersson VD för Bokförlaget Atlantis.

Sedan dess är han verksam vid Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, framför allt som forskare och rådgivare. Han gör också program för Axess TV, till exempel samtalsserien ”Luthersson läser världslitteraturen” i 36 halvtimmeslånga avsnitt.

Förtroendeuppdrag

redigera

Peter Luthersson har haft eller har en rad uppdrag i kultur- och utbildningssektorn, exempelvis i Svenska Förläggareföreningen, Den historiska bokklubben Clio AB (ordförande), Lunds universitetsbibliotek (ordförande), Hebreiska universitetets vänner, Uppsala universitet (vice ordförande), Svenska Medialen AB och Förvaltningsstiftelsen för SR, SvT och UR, Tidskrift för litteraturvetenskap, Judisk krönika och Axess magasin samt för Carl Emil Englund-priset, Augustpriset, Svenska Dagbladets litteraturpris, Cliopriset och Stora fackbokspriset.

Utmärkelser och ledamotskap

redigera
 • Stina och Erik Lundbergs stiftelse (1986)
 • Oscar II:s stipendium (1988)
 • AB Åkerlund & Rausings Stipendium Humaniora (2000)
 • Axel och Margaret Ax:son Johnsons stipendium (2000)
 • Tegnérpriset (2015)

Bibliografi

redigera

Monografier

 • Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens kvalitativa egenart (Symposion 1986, 1993)
 • Svensk litterär modernism. En stridsstudie (Atlantis 2002)
 • Förlorare. Noteringar om 1800-talets etos (Bladh by Bladh 2014)
 • Erfarenhetsunderskott. Noteringar om svensk 1800-talslitteratur (Bladh by Bladh 2017)
 • Ur dagboken 1978–2012 (Axess Publishing 2017)

Utgåvor

 • Bertil Malmberg: Diktaren i sitt sekel. Artiklar, tillfällesdikter och opublicerade manuskript (Atlantis 2006; urval, inledning och kommentarer tillsammans med Anders Mortensen)
 • Bertil Malmberg: Diktaren i dialog. Polemik, enkätsvar och intervjuer (Atlantis 2012; urval, inledning och kommentarer tillsammans med Anders Mortensen)

Antologier

 • I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer (1993; redaktör tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund och Anders Mortensen)
 • I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson (1994; redaktör tillsammans med Lars Elleström och Anders Mortensen)
 • Vändpunkter. Europa och dess omvärld efter 1989 (1995; redaktör tillsammans med Anders Björnsson)
 • Medialiseringen av Sverige (1997; redaktör tillsammans med Anders Björnsson)
 • Eliterna som abdikerade. 12 artiklar om frånvaron, behovet och nyttan av eliter (1998; redaktör tillsammans med Anders Björnsson)
 • Efter partistaten – uppsatser om politiska kulturer igår, idag och imorgon (2000; redaktör tillsammans med Anders Björnsson)
 • En vänbok till Johan Lundberg – 50 år den 8 december 2010 (2010; redaktör tillsammans med Kurt Almqvist)
 • Civilisation – 21 försök (2014, redaktör tillsammans med Mattias Hessérus)
 • Religion – 21 försök (2015, redaktör tillsammans med Mattias Hessérus)

Översättningar

 • Robert Desnos: Drucket språk (1984, 1986; inledning och urval; översättning tillsammans med Annika Bladh)
 • Odysseus Elytis: Dagbok från en osynlig april (1990; översättning och efterskrift tillsammans med Vasilis Papageorgiou)
 • Thanasis Valtinos: Berättelsen om Andreas Kordopatis (1997; översättning och efterord tillsammans med Vasilis Papageorgiou)
 • Thanasis Valtinos: Brådskande behov av misskund (2016; översättning tillsammans med Michael Economou och Vasilis Papageorgiou)

Referenser

redigera
 1. ^ Luthersson, Peter. ”Ur dagboken med Peter Luthersson”. Axess TV. Arkiverad från originalet den 11 juli 2020. https://web.archive.org/web/20200711090812/https://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=9929. Läst 21 juni 2018. 
 2. ^ ”Ledamöter”. Kungl. Gustaf Adolfs Akademien. https://gustavadolfsakademien.se/ledamoter. Läst 9 november 2022.