Michael Economou, född 7 juni 1956 i Malmö, är en svensk kulturskribent, poet och författare.

Economou är född och uppvuxen i Malmö med en grekisk far och en svensk mor. Han har gett ut böcker på Ellerströms förlag, Ariel förlag, Black Island Books, Nova Förlag, Smockadoll förlag samt på Fri Press förlag. Han har också översatt litteratur, bland annat grekisk lyrik och prosa tillsammans med Vasilis Papageorgiou. Sent 2021 publicerades diktsamlingen Vid ödekyrkan i Svensköps socken på Fri Press förlag. Tidigt 2022 utkom Thomas Merton - Dikter i urvalSilentium skrifter, översatt tills. med Stefan Albrektsson. Sent samma år - 2022 - utkom Ted & Sylvia Ett förståelseförsök på h:strom förlag. Under våren 2024 kommer en urvalsvolym med dikter skrivna åren 1988-2024 på Nova förlag i Lund.

Bibliografi

redigera
 • Tolv månaders dikter (1988, ellerströms)
 • 819 rader (1990, ellerströms) - dikter
 • Skånska rader (1997, ellerströms) - dikter
 • Utkast till en tröst för landskapet (2001, Ariel), dikter med fotografier av Matz Jörgensen
 • Kärlek och stöld (2004, Ariel) - dikter och poetik
 • Konsten på Katte (2007, Katedralskolan, Lund), i samarbete med Matz Jörgensen - konstpresentation
 • i dikten pågår människans (2009, Black Island Books) - dikter
 • Fredrik Krebs & kulturlivet i Lund kring förra sekelskiftet (2010, Föreningen Mentors elever) - kulturhistoria
 • van Düren (2011, Black Island Books) - roman
 • Erik Johans minnen (2013, Black Island Books) - roman
 • Lorenzos gärning (2014, Black Island Books) - roman
 • Lunds Domkyrka (2015, Nova Förlag) - tretton prosalyriska texter till fotografier av Jakob Economou & Matz Jörgensen
 • Ja (2016, Black Island Books) - dikter
 • Christos/Ötzi (2019, Smockadoll förlag) - dikter
 • Coyoten & annat som räknas (2020, Fri Press) - treradingar
 • Gerhard Karlmark - ett konstnärsliv (2021, Fri Press) - en biografi
 • Vid ödekyrkan i Svensköps socken (2021, Fri Press) - dikter
 • Thomas Merton - Dikter i urval (2022, Silentium skrifter; övers. tills. med Stefan Albrektsson)
 • Ted & Sylvia Ett förståelseförsök (2022, h:strom förlag) - biografi
 • Dikter i urval 1988-2023 (2024, Nova förlag)

Översättningar tills. med Vasilis Papageorgiou

 • Solen den förste, Odysseus Elytis (1990, ellerströms)
 • De nios nedstigning, Thanasis Valtinos (1997, ellerströms)
 • Nya tilltal, Kenneth Koch (2004, Theatron/biblia)
 • Gräset doftar starkt - fem samtida grekiska prosaister (2009, Växjö University Press)
 • Brådskande behov av misskund, Thanasis Valtinos, (2016, Trolltrumma) (övers. Michael Economou, Peter Luthersson & Vasilis Papageorgiou)
 • Med fingret vidrör du orden - en antologi samtida grekisk lyrik (2019, Trolltrumma)

Externa länkar

redigera