Öppna huvudmenyn

Förläggare

person som leder utgivningsförlag

Förläggare är dels en person som är utgivare av litteratur eller konstverk, dels en person som tillhandahåller råvaror och så vidare[förtydliga] i ett förlagssystem.