Peter Bexell

teolog; verksam inom Kyrklig förnyelse

Peter Carl Daniel Bexell, född den 11 november 1945 i Kalmar, är en svensk teolog.

Peter Bexell

Bexell är teologie doktor och har avlagt sina examina vid Lunds universitet[1]. Han är präst i Svenska kyrkan och författare till ett flertal böcker om nattvardsteologi och kyrklig arkitektur. Han tillhör den småländska prästsläkten Bexell och är son till kontraktsprosten Carl Bexell och Märtha Björkman samt bror till Oloph Bexell.

Bibliografi (urval)Redigera

  • Kyrkornas mysterium : Tid-Rum-Liv-Gudstjänst (2015) (Artos & Norma)
  • Pastoral : för en församling i Svenska kyrkan medförfattare (2015) (Artos & Norma)
  • Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst : en samtalsbok om ett förändringsskede med Gunnar Weman (2008) (Artos & Norma)
  • Församling - här! nu! : ett arbetsmaterial för församlingarnas självreflektion från präst- och diakonmötet i Växjö 2005 (2006) (Växjö stift)
  • Kyrkan som sakrament : Henri de Lubacs fundamentalecklesiologi (1997) (Brutus Östlings bokförlag Symposion) (doktorsavhandling)
  • En enda verklighet, Kyrklig förnyelses årsbok (1977) (Pro veritate)
  • Jordens salt, Kyrklig förnyelses årsbok (1976)
  • Alla mina källor : en bok om eukaristi Kyrklig förnyelses årsbok (1973) (Pro veritate)
  • Vad är en människa?, Kyrklig förnyelses årsbok (1973) (Pro veritate)

ReferenserRedigera

NoterRedigera