Pepparmyntolja, ibland kallad pepparmyntessens, kan utvinnas från pepparmynta, Mentha × piperita L..

Pepparmyntolja

Systematiskt namn(Samanfattning av i artikeltexten listade ämnen)
3,7-dimetyl-1-oxaspiro[3.5]nonan; 3,6-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-bensofuran; 5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol; 5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-on; (5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexyl)acetat; 5-metyl-2-propan-2-ylidencyklohexan-1-on
Övriga namnMentha piperita oil, Mithchamolja
UtseendeFärglös till mycket svagt gulaktig, klar lättflytande vätska
CAS-nummer8006-90-4
84082-70-2
Egenskaper
Densitet0,896-0,908 (25 °C) g/cm3
0,907-0,918 (15 °C) g/cm³
Löslighet (vatten)~ 0 g/l (20 °C)
Kokpunkt209 °C (Vid upphettning avges sur rök och irriterande ångor)
Faror
NFPA 704

0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Tillverkningsmetoden är vatten- eller ångdestillation av lätt torkade blad, med eller utan blommor.

Utbytet kan vara 0,1–1,0 %, oftast 0,3–0,4 % (vikt-procent).

Framställes i stora mängder över hela världen.

Allmänna egenskaper

redigera
 • Hållbarhet ganska god om förvarad mörkt, svalt (ej över 40 °C) och lufttätt (oxideras av luft), men oljan mörknar och blir mera trögflytande med tiden. Kärlet får inte vara av PVC-plast, ty det mjuknar och förstörs av oljan.
 • Stark aromatisk lukt, liknar pepparmyntans lukt.
 • Skarp, söt smak, som dock ofta maskeras av känsla av kyla, orsakad av snabb avdunstning.

Huvudbeståndsdelar av innehållet

redigera

Utöver i listan upptagna ämnen finns även spår av ytterligare ämnen.

Ämne Summaformel Molmassa (g/mol) Halt (%)
Mentol 29–48
Menton   20–31
Mentylacetat C12H22O2 198,3 3–17
Pulegon 1–11
Metylacetat 3–10
Eukalyptol (1,8-cineol) 6–7,5
Mentofuran C10H12O 150,220 1–7
Limonen 1–5
Karvon 0–1
Jasmon C11H16O 164,24 0,1
Amylalkohol Något
Mentylisovalerat Något
Viridiflorol C15H26O 222,37
Piperiton
Caryofyllen C15H24 204,35
Bisabolen C15H24 204,35
Isomenton C10H18O 154,25
Isomentol C10H20O 156,26
α-Pinen C10H16 136,23
β-Pinen C10H16 136,23
Neomentol C10H20O 156,26
Ledol C15H26O 222,37
d-trans-Sabinenhydrat C10H18O ? 154,25 ?

Fysiska egenskaper

redigera

Brytningsindex 1,460 à 1,467 vid 20 °C. (Min och max i olika laboratoriers mätresultat.)

Polarisation −28° … −17° vid temperatur 20 °C (Mätt i ett 100 mm långt rör)

Nerkyld till 4 °C stelnar oljan, och kristaller av mentol fälls ut.

 • Något grumlig lösning i 3 volymdelar 70 % etanol.
 • Klar lösning i 4 volymdelar 69 % – 70 % alkohol.
 • Klar lösning i lika volymdelar 91 % etanol.

Lättlöslig i vegetabilisk olja och paraffinolja ("flytande paraffin", CAS-nummer 8042–47–5)

Användning

redigera

Medicinsk användning inom skolmedicin

redigera

Bland åkommor, som antagits kunna botas med pepparmyntolja kan nämnas:

Pepparmyntolja intogs redan i den första svenska farmakopén 1775 och stod kvar utan avbrott t o m 1946. I andra farmakopéer står pepparmyntolja kvar ända till långt in på 2000-talet.

Många namn har använts genom tiderna, alla på latin:

 • Aetheroleum menthae piperitae
 • Aetheroleum menthae piperitidis
 • Mentha piperitae aetheroleum
 • Oleum menthae piperitidis
 • Oleum menthae piperitidis stillatitum

Källor

redigera