Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform. Avdunstning och förångning (kokning) är inte samma sak. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning. Avdunstning sker även långt under vätskans kokpunkt. Det beror på att temperaturen endast är ett genomsnitt för molekylernas energi i lösningen; enskilda molekyler kan ha högre respektive lägre energi. De molekyler med en energi som motsvarar förångningsenergin avgår till omgivningen som gas. Samtidigt kyls resten ner som en följd av att genomsnittsenergin i den delen sjunker. På så vis fungerar avdunstning som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken.

Vatten kondenserar till synliga små droppar efter avdunstning ur en tekopp.

Avdunstning är en passiv process, som sker direkt från markytan eller den fria vattenytan.

Se ävenRedigera