Ej att förväxla med Sprängpansargranat.

Pansarspränggranat är en granat som innehåller en laddning med riktad sprängverkan, avsedd att slå igenom pansar. Granaten sprängs innan den slår igenom pansaret och bildar en stråle av metall som slår igenom pansaret. För bästa effekt bör laddningen befinna sig på ett visst avstånd från den yta som skall penetreras. Pansarspränggranater tillverkas därför ofta med en spets så att granaten sprängs när spetsen rör ytan, eller med ett tomt utrymme längst fram och den riktade sprängladdningen i granatens bakre del.

En fransk pansarspränggranat i kaliber 90 mm i genomskärning.

Genomslaget beror på den laddning som granaten innehåller och inte på granatens hastighet. Granattypen kan därför användas i lätta vapen som granatgevär och i pansarvärnsrobotar som inte ger höga hastigheter. Granaten slår igenom pansar 4–8 gånger tjockare än granatens kaliber.

De första pansarspränggranaterna togs fram i början av andra världskriget.