Pansargranat (vänster) i jämförelse med halvpansargranat (vänster center), spränggranat (höger center) och mingranat (höger).
En tysk 75 mm Pansargranat 39.
1. Tändrör
2. Spårljus
3. Gördel
4. Sprängladdning
5. Penetrator av hårdmetall
6. Kappa av mjuk metall
7. Aerodynamisk spets

En pansargranat, kort pgr, är en pansarbrytande explosiv granat med mycket tjockt hölje och liten sprängladdning, avsedd att slå igenom pansar innan den briserar. Typen är numera föråldrad inom pansarvärn men har begränsad användning inom dagens krigsväsen. Typen har historiskt används mest mot örlogsfartyg och pansarfordon.

Granaten slår igenom pansar med hjälp av kinetisk energi som bygger på granatens hårdhet och anslagshastighet. Granatens kropp är massiv, och sprängämne och tändrör är monterade i en urborrning i granatens bakre del. Mängden sprängämne är liten (2–3 % av projektilvikten), och tillsammans med de tjocka väggarna medför detta att splittren blir få och stora. Spetsen är ofta försedd med en kappa av stål under en aerodynamiskt utformad spets. Kappan bidrar till att hålla ihop penetratorn och minska risken för avglidning vid små anslagsvinklar. Pansargranater kan vara försedda med spårljus.