Öppna huvudmenyn
En tysk 75 mm Pansargranat 39.
1. Tändrör
2. Spårljus
3. Gördel
4. Sprängladdning
5. Penetrator av hårdmetall
6. Kappa av mjuk metall
7. Aerodynamisk spets

Pansargranat, en granat med mycket tjockt gods i väggarna, avsedd att slå igenom pansar innan den briserar. Typen är numera föråldrad. Granaten användes mot pansarfordon och pansarfartyg.

Granaten slår igenom pansar med hjälp av sin rörelseenergi och hårdhet. Granatens kropp är massiv, och sprängämne och tändrör är monterade i en urborrning i granatens bakre del. Mängden sprängämne är liten (2–3 % av projektilvikten), och tillsammans med de tjocka väggarna medför detta att splittren blir få och stora. Spetsen är ofta försedd med en kappa av stål under en aerodynamiskt utformad spets. Kappan bidrar till att hålla ihop penetratorn och minska risken för avglidning vid små anslagsvinklar. Pansargranater kan vara försedda med spårljus.