Hypotalamus, hypothalamus, är en region i hjärnan, belägen under talamus på undersidan av mellanhjärnan. Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn. Hypotalamus kopplar hjärnan till det endokrina systemet genom att avge hormoner via ett portådersystem till främre hypofysen. Hypotalamus ansvarar för aktiviteter i det autonoma nervsystemet som exempelvis vissa metaboliska processer, vilket sker genom att hormoner utsöndras som i sin tur stimulerar eller hämmar utsöndringen av hypofyshormoner. Hormoner som påverkar adenohypofysen kallas för hypofysiotropa hormon. Till exempel gonadotropinfrisättande hormon som reglerar hypofysens sekretion av follikelstimulerande hormon och luteiniserande hormon. Tillverkar också hormonerna vasopressin/ADH och oxytocin som transporteras till neurohypofysen och avges därifrån ut i blodet.

De huvudsakliga endokrina hormonerna från hypothalamus:

Namn Alternativa namn Förkortningar Funktion
Kortikotropinfrisättande hormon Corticotropin-releasing factor, Corticoliberin CRH, CRF neuropeptid som stimulerar adenohypofysen att insöndra ACTH (kortikotropin)[1]
Prolaktinfrisättande hormon PRH stimulerar adenohypofysen att insöndra Prolaktin
Dopamin Prolaktinhämmande hormon DA, PIH inhiberar insöndringen av prolaktin från adenohypofysen
Gonadotropinfrisättande hormon Luteinising-hormone releasing hormone GnRH, LHRH en dekapeptidhormon som stimulerar adenohypofysen att insöndra LH och FSH[2]
Tillväxthormonfrisättande hormon Growth-hormone-releasing factor, somatocrinin GHRH, GHRF, GRF stimulerar adenohypofysen att insöndra tillväxthormon (GH)[3]
Oxytocin
Antidiuretiskt hormon Arginin vasopressin, Vasopressin ADH
Somatostatin Growth hormone-inhibiting hormone, Somatotropin release-inhibiting factor SS, GHIH, SRIF inhiberar insöndringen av GH från adenohypofysen
Tyreotropinfrisättande hormon Thyrotropin-releasing factor, Thyroliberin, Protirelin TRH, TRF stimulerar adenohypofysen att insöndra TSH[4]
Dimetyltryptamin (Ej bekräftat) N,N-dimetyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin DMT en kraftigt psykoaktiv enteogen ur klassen tryptaminer.

Noter redigera