Oktyletanoat eller oktylacetat (summaformel C10H20O2 eller CH3COOC8H17) är en ester av oktanol och ättiksyra. Den bildas tillsammans med vatten då dessa två ämnen reagerar. Den används för konstgjord smak av apelsin.

Strukturformel för oktyletanoat.