Nylands och Tavastehus dragonregemente

militärt förband 1618-1791

Nylands och Tavastehus dragonregemente var ett dragonregement åren 1721-1791. Före år 1721 var regementet ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1618–1721. Förbandsledningen var förlagd i Nylands och Tavastehus län i Finland.[1][2]

Nylands och Tavastehus dragonregemente
Norway and Sweden, 1783-96 (NYPL b14896507-419070).tiff
Soldat och officer i regementets uniform m/1779, bilden daterad 1783.
Information
Officiellt namnNylands och Tavastehus dragonregemente
Datum1618–1709, 1709–1791
FörsvarsgrenSvenska armén
TypDragoner
EfterföljareTavastehus läns infanteriregemente,
Nylands infanteriregemente,
Karelska dragonkåren,
Nylands lätta dragonkår
StorlekRegemente
FörläggningsortPoltinaho
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historia redigera

 
Carl Fredrik Ekestubbe i regementets uniform m/1779, med Svärdsorden på bröstet. Avporträtterad runt 1780 av Emanuel Thelning.

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente härstammar från Nylands ryttare, uppsatta år 1618. Uppsatt år 1632 som Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente och blev på 1690-talet indelt. I 1634 års regeringsform benämns regementet som ”Tavastlands och Nylands ryttare”. Kavalleriregementets första chef var Lennart Stålhandske. Regementet överfördes våren 1700 till Livland och kom där att ingå i Wellingks avdelning. Från år 1702 ingick huvuddelen av regementet i huvudhären. Efter slaget vid Poltava den 28 juni 1709 var regementet med vid kapitulation i Perevolotjna några dagar senare.

Efter att regementet kapitulerade och upplöstes, kom det att sättas upp på nytt år 1709, genom att Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente ersatte det upplösta regementet.[1] Regementet deltog i det norska fälttåget 1718 där de ingick i general Armfeldts avdelning om 7 500 man som i augusti 1718 gick in i Norge från Jämtland. Regementets chef vid Poltava överste Anders Torstensson greve (sonson till Lennart Torstensson slagets ende svenske hjälte han dog tillsammans med större delen av sitt regemente på slagfältet).

Nylands och Tavastehus dragonregemente redigera

Regementet omorganiseras år 1721 till dragonregemente. År 1791 omorganiserades regementet till lätt infanteri. Den norra bataljonen införlivades med Tavastehus läns infanteriregemente som detta regementes tredje eller jägarbataljon. Den södra bataljonen (Livbataljonen) införlivades med Nylands infanteriregemente. Redan 1792 återuppsattes två av regementets skvadroner, Majorens eller Borgå skvadron samt Helsing skvadron. Dessa ingick i Karelska dragonkåren fram till 1803 när Nylands lätta dragonkår bildades.

Fälttåg redigera

Ingående enheter redigera

Vid generalmönstringen 1775 bestod regementet av följande kompanier;

1690

 • Norra bataljonen
  • Överstelöjtnantens skvadron
  • Nedre Hållola Skvadron
  • Övre Hållola Skvadron
  • Säxmäki Skvadron
 • Södra bataljonen
  • Livskvadronen
  • Majorens (Borgå) skvadron
  • Helsing skvadron
  • Raseborgs skvadron

1775

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Sekundmajorens kompani
 • Raseborgs kompani
 • Sääksmäki kompani
 • Borgå kompani
 • Övre Hollola kompani

Förbandschefer redigera

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Nylands ryttare 1618-??-?? 1632-??-??
Nylands och Tavastehus läns ryttare 1632-??-?? 169?-??-??
Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 169?-??-?? 1709-07-01
Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1709-??-?? 1721-??-??
Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721-??-?? 1791-??-??
Chefsboställe och förläggningsort
Raseborgs kungsgård, Karis 1618-??-?? 1791-??-??
Poldinaho 1618-??-?? 1791-??-??

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera