Livkompani är och var i Sverige ett regementes (egentligen Liv(första)bataljonens) första kompani, vilket hade till uppgift att skydda regementschefen/sekundchefen, vilken även var chef för kompaniet.[1][2] Fram till och med försvarsbeslutet 2000 har livkompanier i regel endast förekommit vid de så kallade landskapsregementena, då främst vid infanteri- och pansarregementen i Sverige. Inom kavalleriet har det funnits/finns ett motsvarande kompani, men med benämningen Livskvadron. Under 1900-talet var livkompanierna en form av befälsutbildningskompani, för utbildning av kompanibefäls- och plutonsbefälselever.

Livgardets livkompani uppställda på västra längan av Stockholms slott under statsbesöket av Kung Frederik och drottning Mary 2024.

Idag (2024) återfinns det ett Livkompani/Livskvadron på:

Efter omorganisation 2012, har det tillkommit Livkompanier inom Hemvärnet, bland annat på:

Referenser redigera

Noter redigera