Stupad i strid är en militärterm för att klassificera dödsorsak för de som omkommit under militär tjänstgöring och avser de fall där stridande dött (stupat) under stridshandling.

Normandies amerikanska kyrkogård och minnesmärke, nära Colleville-sur-Mer i Frankrike, hedrar amerikanska trupper som dog i Europa under andra världskriget

Stupa är en tvärbrant vinkel (ett stup) och verbet stupa betyder här hur en stridandes kropp faller (stupar) till marken vid förlust av sitt liv under en stridshandling. På många närbesläktade språk används istället verbet "fallen": danska: faldet i kamp (även dræbt i kamp), norska: falt i strid, tyska: Gefallener. Det finska begreppet är ungefär det samma som det svenska: finska: sodassa kaatuminen, "i krig stupad" eller "i krig omkullfallen".

Valr (fornnordiska) redigera

I forntiden användes bland annat begreppet val (fornnordiska: valr) om de stupade i strid i kollektiv betydelse samt om platser där de stupade ligger efter utkämpad strid. Ordet kan möjligen vara kognat med "fall" eller "vald", men besläktade ord i fornhögtyskan och fornengelskan antyder en koppling till en germansk rot som har med nederlag och dråp att göra.[1] Det återfinns i begreppen Valhall och valkyrja med mera.

Ett annat begrepp var enhärjar, vilket avsåg de stupade som fick komma upp till Valhall ("de stupades hall") i Asarnas hemvist Asgård efter döden.

Stupade inom asatro redigera

I asatron och den fornnordiska mytologin kunde krigare som tappert stupat i strid bli korade (utvalda) till att leva efterlivet i Asarnas hemvist Asgård, där de ska festa och strida fram till världens undergång, Ragnarök, för att där strida en sista gång på Asarnas sida i slutstriden. Ena hälften skulle gå till Freja i Folkvang och andra hälften till Oden i Valhall. Odens krigare betecknades enhärjar[2] och upptogs som hans söner; de fick även vistas i Vingolf, asynjornas boning.

Enligt sägnen hade Freja rätt att välja sin halva. I Grímnismál nämns följande:[3]

Folkvang är den nionde,
där avgör Freja
vem som får sitta i salen.
Hälften av stridens
stupade väljer hon
men Oden får den andra hälften.
Fólkvangr er inn níundi,
en þar Freyja ræðr
sessa kostum í sal;
halfan val
hon kýss hverjan dag,
en halfan Óðinn á.

De som kora stupade (valr) till efterliv i Asgård kallas valkyrja ("de stupades korare", femininum), kvinnliga hamnskiftare som stod under Oden och agerade psykopomper inom asatron. Under hamn (skepnad) av korpar vakade de över slagfälten och när slaget var över hämtade de var en krigare genom att iföra de hamnen av ett svanpar, varefter de flög iväg till efterlivet, men de sägs också ha fört krigare vidare på hästrygg.

Killed in action (engelska) redigera

engelska används begreppet killed in action (förkortat: KIA), som ungefär betyder "dödad under stridshandling". En variant är presumed killed in action (förkortat: PKIA), som betyder att en soldat som är saknad i strid (engelska: missing in action, kort MIA) även antas ha dött i strid.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ ”val sbst. 5”. Svenska Akademiens ordbok (SAOB). saob.se. 2014. https://www.saob.se/artikel/?unik=V_0001-0135.liFT. Läst 2 oktober 2023. 
  2. ^ ”enhärjar sbst”. Svenska Akademiens ordbok (SAOB). saob.se. 1922. https://www.saob.se/artikel/?unik=E_0435-0235.V78z&pz=3. Läst 2 oktober 2023. 
  3. ^ Grímnismál 14.”. Den poetiska Eddan, gudadikter och hjältedikter efter Codex Regius och andra handskrifter. Lars Lönnroth (översättning). Stockholm: Atlantis. 2016. sid. 109–110. ISBN 9789173538541 

Externa länkar redigera