Sions Sånger och Psalmer

psalmbok, utgiven av den gammallæstadianska Sveriges fridsföreningars centralorganisation

Sions Sånger och Psalmer är en psalmbok, utgiven av den gammallæstadianska Sveriges fridsföreningars centralorganisation (SFC). Boken innehåller 96 sånger. År 2011 publicerade SFC sångboken digitalt.[1] År 2017 publicerades nya sångboken digitalt.

Tryckta utgåvor
  • Ett urval av psalmer och Sions sånger, SFC 1987.
  • Sions sånger : Psalmer, SFC 1991. ISBN 91-971625-0-7

Jesu liv på jordenRedigera

1 Barn av nåden här på jorden ((Okänd översättare)).
2 Stilla natt, heliga natt  
3 Brist ut i tåreflod
4 Från örtagården leder 
5 I Jesu bröder, systrar här 
6 I tron jag ser din pina
7 Se den fagra morgonsolen

Jesu återkomstRedigera

8 Han kommer genast, Jesus
9 En gång hör vi kallelseklockorna slå (Ö: Tarja Alatalo och Pirkko Sulila 1990)
10 O bröder, systrar, glädjens nu däröver

Guds nåd i KristusRedigera

11 O, tro ur morgonrodnad född (Ö: Ingvar Brännström)
12 O Gud, min Gud, vad jag är glad
13 O, huru ljuvlig fägring
14 Nu bort med allt som ängslar

Sion, Guds rikeRedigera

15 Hör, Jesu blod, det talar
16 Mitt hjärtas längtan det blott är
17 Guds nåd så ymnigt flödar
18 Stor är vår Faders kärlek

Vandring i främmande landRedigera

19 O, sälla dag jag haver
20 Vi på resa hemåt tåga
21 Min Jesus är tryggaste hamnen
22 Ett saligt barn till Gud jag nu är
23 Din väg, o arme vandringsman
24 Den som på färden genom livet
25 Det lilla barnet ofta lär

Himmelsk hemlängtanRedigera

26 Med sitt blod på Långfredagen
27 Än en liten tid vi dröja
28 Hem till himmelen jag längtar
29 Ett hem för mig berett där ovan är
30 Mitt hem det är i himmelen
31 I salighetens boning
32 Det är mitt hjärtas längtan
33 O, Jesus kär, när vill du hämta mig
34 Vandringsmannen ständigt längtar
35 Här så ofta under ökenvandrandet
36 Om hemmet en sång jag vill sjunga
37 O, vad sällhet det skall bliva
38 Det finns ett hem, dit stormens brus
39 Vem är den stora skaran där
40 Mitt hjärtas längtan mången gång
41 Så låtom oss på jorden nu alla vara glad
42 Inför brudgummen klingar

Tack- och lovsångRedigera

43 O, att jag kunde min Jesus prisa
44 Mina synder de äro förlåtna
45 Tack, min Gud, för vad som varit
46 Jesus jag lovsjunger
47 Se fågeln som sitter på gungande gren

VigselRedigera

48 Herre, vi ber dig välsignelsen giva

BarnRedigera

49 Det blir något i himlen för barnen att få
50 Jag är ej för liten
51 Tryggare kan ingen vara
52 När du i tro framåt går
53 Jesus, barnens käre vän
54 Jesus, du bevara må
55 Nu är den långa dagen slut
56 I kärleksfulla armar

UngdomRedigera

57 Nu är jag frälst från synd och sorg och döden
58 Det är så ljuvt att redan i sin ungdom
59 Herre kär, mitt unga liv
60 O Herre kär, i ungdomstid
61 Vinterns makt är åter bruten
62 Ni unga ej behöver
63 Giv, Herre, din välsignelse

Vid sammankomstens början och slutRedigera

64 När dina barn tillsammans är
65 Faren väl, i vänner kära
66 Vi slutar nu i Jesu namn

Kyrkoårets högtiderRedigera

67 Vi ber dig, våra fäders Gud
68 Himlens stjärna fordom ledde
69 Kom till mitt arma hjärta
70 Med tacksamhet jag prisar
71 Vak upp, gör bättring, du kristenhet

Guds treenighetRedigera

72 O Herre Gud i himmelrik

Guds ordRedigera

73 Jag vet en blomma, skön och blid
74 Du sänt oss, Gud, ditt helga ord
75 Förbliv hos oss, o Jesus Krist

Guds nåd i KristusRedigera

76 Den enda glädje som jag vet
77 Ditt ljuva minne, Jesus kär
78 Kristus, uppenbara för oss
79 Din nådastol jag närmar mig
80 Skynda, o själar, ty hastigt förrinner
81 Liksom vandraren i längtan

Guds rikeRedigera

82 Kungör, o Herre, din allmakt, din ära
83 Guds församling, håll i minne
84 Om blott Jesus, vår Herre, går med oss till strid

Tack- och lovsångRedigera

85 Lov, pris och tack ske dig, o Fader kära!
86 Mitt hjärta ständigt sjunger
87 Att prisa dig är underbart
88 Ljud högt, du psalm, att lova
89 Fröjdetoner klingar klara

Årets tiderRedigera

90 Vår jord i frostvitt täcke lyser
91 Vårt land i ljuvlig fägring

Morgon och kvällRedigera

92 O du min tröst och salighet
93 Kom du med mig, min Herre Jesus

NattvardenRedigera

94 Ett livets bröd vill Jesus Krist

UngdomRedigera

95 Ren tidigt du beredde

FosterlandetRedigera

96 Signa oss, Gud, och bevara!

ReferenserRedigera