Nils Gustaf Holmstedt, född den 23 november 1911 i Gävle, död den 31 augusti 1998 i Danderyds församling, var en svensk militär.

Holmstedt blev fänrik vid Gotlands artillerikår 1932 och löjtnant där 1936. Han genomgick Artilleri- och ingenjörhögskolans högre kurs 1936–1938, blev kapten vid artillerikåren 1941 och vid generalstabskåren 1944, major vid artilleriskjutskolan 1950 och överstelöjtnant vid försvarsstaben 1955. Holmstedt befordrades till överste 1960 och var chef för Göta artilleriregemente 1960–1962 och försvarsområdesbefälhavare för Uppsala och Västmanlands försvarsområden 1962–1964. Han var chef för Bergslagens artilleriregemente 1964–1965 och sektionschef i försvarsstaben 1965–1972. Holmstedt befordrades till generalmajor 1970 och var chef för svenska delegationen vid övervakningskommissionen i Korea 1971. Han är gravsatt på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

KällorRedigera