Rolf Annerberg

svensk politiker

Rolf Annerberg, född 1948, är en svensk ämbetsman och socialdemokratisk politiker.

Rolf Annerberg

Annerberg, som är pol. mag., var statssekreterare för energifrågor i Industridepartementet 1984–1987, Miljö- och energidepartementet 1987–1990 och åter i Industridepartementet 1990–1991. Efter den borgerliga valsegern 1991 utsågs han till generaldirektör på Naturvårdsverket (1991–1999). Han var även ordförande i styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) 1997–2000. Åren 2000–2006 var Annerberg kabinettschef hos EU-kommissionär Margot Wallström och därmed hennes närmaste medarbetare. Han var generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) 2007–2013[1].

1 januari 2015 tillträdde Annerberg som ordförande i Transportstyrelsens styrelse.[2] 18 juli 2017 meddelade infrastrukturminister Anna Johansson att Annerberg kommer att entledigas från sitt uppdrag eftersom regeringen inte hade förtroende för styrelsens sätt att hantera Transportstyrelsens IT-upphandling, som genom outsourcing ledde till att känsliga uppgifter om Sverige hamnade i Östeuropa, där icke säkerhetskontrollerad personal kunde ta del av dem.[3] Annerberg hade dagen innan meddelat att han vill entledigas från sitt uppdrag av personliga skäl och regeringen entledigade honom vid sitt sammanträde 20 juli.[4]

ReferenserRedigera

Företrädare:
Valfrid Paulsson
Generaldirektör på Naturvårdsverket
1991–1999
Efterträdare:
Lars-Erik Liljelund