Svensk Jakt är en tidskrift som utges av Svenska Jägareförbundet. Den utkommer med 11 nummer per år till prenumeranter och medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Svensk Jakt publicerar även dagliga nyheter på Svenskjakt.se. Mellan åren 1998 och 2013 utgavs även Svensk Jakt Nyheter, en nyhetstidning i tabloidformat. Svensk Jakt utkommer omkring den 25:e varje månad. Tidningen behandlar jakt och viltvård.

Svenska Jägareförbundet gav åren 1832–34 ut Tidskrift för Jägare och Naturforskare. 1863 återupptogs utgivningen, då med namnet Svenska Jägareförbundets nya tidskrift. 1940 bytte tidskriften namn till Svensk Jakt.

Chefredaktörer genom tiderna redigera

Tidskrift för Jägare och Naturforskare (1832–1834) redigera

1832–1834   Redaktionskommitté: Bengt F Fries, Carl Ulric Ekström, Wilhelm von Wright, Abr. Roman

Svenska Jägareförbundets nya tidskrift (1863–1939) redigera

1863–1893   Johan Wilhelm Lindblad

1894–1907   Anders Wahlgren

1907–1912   Gustaf C:son Lewenhaupt

1912–1928   Oscar von Mentzer

1928–1939   Roland Nicolin

Svensk Jakt (1940– ) redigera

1939–1954   Bertil Haglund

1854–1955   Arne Bergengren

1955–1964   Christer Swedrup

1964–1973   Malcolm Wallerstedt

1973–1990   Herman Huldt

1990–1991   Lasse Olsén

1991–1996   Bertil Lundvik

1996–2000   Lars Alm

2000–2010   Jan Henricson

2010–2013   Magnus Rydholm

2014–           Martin Källberg

Externa länkar redigera