Megabit per sekund. Mbit/s är en måttenhet för transmission per sekund. Den anger hastigheten i megabit per sekund. Således betyder 1 Mbit/s att man kan överföra 1 Mbit (1000 kilobit) = 125 kilobyte i sekunden. Det tar 8 sekunder att överföra en megabyte (teoretisk hastighet).

Bredbandshastighet mäts i Mbit/s - megabit per sekund. Det är en måttenhet för hur mycket information som transporteras per sekund. Ju snabbare bredbandshastighet desto snabbare transporteras informationen.

Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030