Yobibit (Yib), tidigare ofta tvetydigt kallad yottabit (Yb) är en informations­enhet som motsvarar 1 208 925 819 614 629 200 000 000 (280 = 10248) bit. Namnet kommer av det binära prefixet yobi (Yi) och bit (b). Enheten ingår inte i internationella måttenhetssystemet, men sanktioneras av IEC.

Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030

Yobibit är relaterat till enheten yottabit, som antingen definieras som en yobibit eller en kvadriljon bit. Yobibit kan användas istället för yottabit när man vill specificera 280 bit, för att undvika tvetydighet bland de olika värdena av yottabit.

Källor redigera