Kilobit (kb eller kbit) är en informationsenhet samt en multipel av bit. Namnet kommer av SI-prefixet kilo (k), för tusen, och bit (b).

Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030
1 kilobit = 103 bitar = 1 000 bitar

Kilobit är relaterat till enheten kibibit (Kib) – en multipel baserad på det binära prefixet kibi (Ki) – som motsvarar 210 bitar = 1 024 bitar. Ibland används kilobit som synonym till kibibit, trots att SI och IEC avråder från detta.[1]

Kilobit används för att ange överföringshastighet i datornätverk, då i form av kilobit per sekund (kbps).

Källor redigera

  1. ^ The International System of Units (SI) Arkiverad 28 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. (1998), utgåva 7, avsnitt 3.1, sid. 103.