Yottabit (Yb eller Ybit) är en informationsenhet samt en multipel av bit. Namnet kommer av SI-prefixet yotta (Y), för en kvadriljon, och bit (b).

Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030
1 yottabit = 1024 bitar = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bitar

Yottabit är relaterat till enheten yobibit (Yib) – en multipel baserad på det binära prefixet yobi (Yi) – som motsvarar 280 bitar = 1 208 925 819 614 629 200 000 000 bitar. Ibland används yottabit som synonym till yobibit, trots att SI och IEC avråder från detta.[1]

Yottabit används för att ange överföringshastighet i datornätverk, då i form av yottabit per sekund (Ybps).

KällorRedigera

  1. ^ The International System of Units (SI) Arkiverad 28 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. (1998), utgåva 7, avsnitt 3.1, sid. 103.