Jaktvillan

Medstugan är en by utmed väg 322 i Åre socken i Åre kommun, Jämtland.

Byn ligger cirka 26 km från E14 och cirka 26 km från norska gränsen. Närmsta by väster om Medstugan är Saxvallen och närmaste by i öster är Moan (4km), därefter Stalltjärnstugan (5km).

Medstugans jaktvillaRedigera

År 1897 stod den jaktvilla som Carl Fredrik Liljevalch, d.y. lät uppföra enligt arkitekt Agi Lindegrens ritningar klar i Medstugan. I anslutning till jaktvillan startade Lilevalch ett "mönsterjordbruk" med mejeri i samarbete med länets Hushållningsällskap. Mejeriet drevs fram till 1946.

LitteraturRedigera

Järnfeldt-Carlsson, Marta; Landskap, jaktvillor & kurhotell 1994