Jaktvilla är ett boningshus byggt eller ombyggt för att vara bostad under jakt. Under en period av ca tretto år kring skiftet mellan 18- och 1900-tal byggdes 25 jaktvillor i västra Jämtland. Flera av jaktvillorna ligger utefter då befintliga vägar medan andra är belägna i väglöst land miltals från vägar eller järnväg.

Rensjösäterns jaktvilla

Orsaker till att denna typ av bebyggelse uppstod i västra Jämtland är dels ett under 1800-talet ökande jakt- och friluftsintresse hos delar av överklassen, dels att kommunikationerna med fjällområdet i västra Jämtland, på gränsen till Norge, förbättrades avsevärt genom öppnandet av järnvägsförbindelsen mellan Östersund och Trondheim 1882.

Jaktvillornas byggherrar var svenskar, de flesta grosshandlare eller affärsmän i trävarubranschen, samt rika engelsmän.

Flera av jaktvillorna utgör centrum i en liten by bestående av ekonomibyggnader, personalbostäder, stall och båthus. Oftast användes jaktvillorna endast några veckor varje år.

Exempel på jaktvillor:

KällorRedigera

  • Järnfeldt-Carlsson, Marta; Landskap, jaktvillor & kurhotell 1994