Stalltjärnstugan är en by utmed Skalstugevägen i Åre kommun, Jämtland

Stalltjarnstugan

Byn ligger cirka 17 km från E14 och cirka 35 km från norska gränsen. Byn har 8 fast boende invånare. Närmsta by väster om Stalltjärnstugan är Moan (5km) och därefter Medstugan. Närmaste by i öster är Bodsjöbränna.