Arklimästare betecknade[när?] för en underofficer av lägsta graden vid svenska örlogsflottans artilleristat.

Arkli var i äldre tid[när?] aktersta delen av ett linjeskepps understa kanondäck eller batteri. Arklimästaren lydde under konstapeln.

KällorRedigera