Manuel Wilhelm Wik, född den 29 december 1936 i Engelbrekts församling i Stockholm, är en svensk ingenjör.[1] Han är son till konstnärerna Wilhelm Wik och Laila Prytz. Gift 1969 m Agneta Altahr-Cederberg, Sjuksköterska f.1943. Gift 1996 m Margareta von Bornstedt, f.1942. Barn Christer f.1970.

Manuel Wik i samspråk med Indiens premiärminister Shri Rajiv Gandhi 1989 om globala miljöfrågor. Premiärministern var exempelvis väl informerad av Gro Harlem Brundtland om miljöfrågor i Norden. Tragiskt att Gandhi senare omkom i ett attentat.

Biografi redigera

Manuel Wik tog 1962 civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan och var 1962–1964 lärare där. Han var 1966–1975 1. forskningsingenjör vid Försvarets forskningsanstalt och forskade 1971 vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich. Åren 1984–1990 var han sektionschef vid Försvarets materielverk och från 1990 till sin pension var han överingenjör och strategisk specialist där. I sin forskning har han ägnat sig bland annat åt informationskrigföring och nätverksbaserat försvar.

 
Manuel Wik mottar 1989-11-12 Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj av Sveriges Konung Carl XVI Gustaf

Manuel Wik invaldes 1992 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

 • FOA 1961, 1966 – 1975 Förste forskningsingenjör
 • KTH 1962 Civilingenjörsexamen elektroteknik, lärare 1962 – 1963
 • SSTA Timlärare i radioteknik, autoteleteknik och pulsteknik 1962 – 1973
 • ETHZ/FMB Forskare 1971
 • FMV 1975, Sektionschef 1984 – 1990, Överingenjör och Strategisk specialist 1990
 • ICSU SCOPE ENUWAR (International Council of Scientific Unions, Scientific Committee on Problems of the Environment, Environmental Problems of Nuclear War, SCOPE 28 Medverkan 1982 – 1985
 • Alva och Gunnar Myrdals Stiftelse Medverkan 1985 – 1986, organisation av Atomvintern 1986 arrangerat av Alva och Gunnar Myrdals Stiftelse, Miljövårdsberedningen och Kungliga Vetenskapsakademien
 • IEC Secretary of Subcommittee No. 77C: High Power Transient Phenomena 1991-2004
 • KKrVA Inval 1992 Avd. IV Militärteknisk vetenskap, 1994 – 2002 Sekreterare, 2003 – 2005 Ordförande
 • URSI 1987 Chairman, ad hoc Group on Environmental Consequences of Nuclear War (ENUWAR), (URSI Information Bulletin No. 243)

Exempel på erkännande redigera

 • 1968 Konungariket Sverige Patent Nr 219 033 Anordning vid mätning av radioaktiv strålning
 • 1970 Konungariket Sverige Patent Nr 320 435, 1970. Kiseldiod och neutrondosimeter innehållande en eller flera sådana kiseldioder
 • 1989 KKrVA Belöningsmedalj och penningbelöning ur Albergska fonden 1989
 • 1993 Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond belöning 1993 som erkänsla för långvarigt förtjänstfullt arbete till befästningsverksamhetens fromma
 • 1997 UD Kabinettssekreteraren Jan Eliasson i brev 1997-10-15: Tack för vänligheten att sända Dina intressanta arbeten om informationsteknologins risker, och dess möjligheter i det konfliktförebyggande arbetet. Som Du känner till har FN:s generalsekreterare Kofi Annan, i samband med sitt nyligen framlagda reformprogram pekat på behovet av en allmän upprustning av världsorganisationen på IT-området. Dina förslag stimulerar vårt eget tänkande på området, inte minst när det gäller möjligheterna att få fram effektiva system för förvarning.
 • 2002 AFCEA Stockholm stipendium ur utvecklingsfonden. Styrelsens motivering: Manuel Wik har under många år på ett engagerat och framsynt sätt visat på hur utvecklingen inom informationsteknikens område inte bara skapar möjligheter utan också innebär hot mot samhällsviktiga funktioner. Manuel Wik har på ett mycket initierat, lättfattligt, roande, men ibland också oroande sätt och i många sammanhang delat med sig av sina djupa kunskaper inom tele- och informationskrigföringsområdet. Hans beskrivningar har ibland betecknats som utopiska, men ofta har han fått rätt i sina bedömningar av utvecklingen. AFCEA Stockholm Chapter styrelse anser därför att Manuel Wik på ett storartat sätt lever upp syftet med utvecklingsfonden där det bland annat stadgas att ”enskilda initiativ som präglas av fritt tänkande och verkar för utvecklingen av totalförsvaret” skall prioriteras.
 • 2006 IEC 1906 Award for his significant contribution to the work of SC 77C in the field of high-power electromagnetic transient phenomena, Geneva 2006-06-15
 • 2006 KKrVA belöningsmedalj för ordförandeskap i Avd. IV

Bibliografi i urval redigera

 • Dokumentation zum Studium des NEMP, W. Jöhl, M. Wik, FMB 71–8, 1971.
 • Übersichtsorientierung über NEMP-Wirkungen, W. Jöhl, M. Wik, FMB 71–11, 1971.
 • NEMP-Wirkungen und Schutzmassnahmen, K. Appert, W. Jöhl, M. Wik, O. Zuberbühler, FMB 73–11, 1973.
 • FOA och AB Atomenergi 28 rapporter varav ett antal är hemliga, 1966 – 1975.
 • Waffenwirkungen und Schutzraumbau, M. Wik et al, FMB 73–11, 1976.
 • Measurement and Application of Secondary Surge Arresters for the Purpose of NEMP Protection, M.W. Wik, W.H. Kapp, A.M. Eggendorfer, W. Jöhl, W. Buchmann, FMB 81-9, 1981.
 • Fiberoptik Nya ljuspunkter i tillvaron, Militär Teknisk Tidskrift No. 1, 1982, s. 3–15.
 • Environmental Consequences of Nuclear War, Volume II, Ecological and Agricultural Effects, Mark A. Harwell and Thomas C. Hutchinson, 1985, ISBN 0-471-90898-3, (beskriver kärnvapens inverkan på klimatet, se ex. reduktion av vårvinterskördar s. 302).
 • Den elektromagnetiska pulsen lamslår samhällsmaskineriet, FMV-Aktuellt 1985-03-21, s. 12–15.
 • Nuclear Electromagnetic Pulse (EMP) and Associated Effects, URSI Statement, Telecommunication Journal Vol 52 – X, 1985.
 • URSI Factual Statement on Nuclear Electromagnetic Pulse (EMP) and Associated Effects, Chairman Manuel Wik, URSI Information Bulletin No. 232, Mars 1985, s. 4-12.
 • Hardening of Telecommunication Networks against Electromagnetic Pulses, Nonlinear and Environmental Electromagnetics, Hiroshi Kikuchi, Elsevier 1985, ISBN 0-444-42571-3, s. 331-340.
 • URSI Factual Statement, M. Wik et al, Nonlinear and Environmental Electromagnetics, Hiroshi Kikuchi, Elsevier 1985, ISBN 0-444-42571-3, s. 341-345.
 • Environmental Consequences of Nuclear War, Volume 1. Physical and Atmospheric Effects, A. Barrie Pittock et al, 1986, ISBN 0-471-90918-1, s. 16-19.
 • The SCOPE-ENUWAR Project and the Role and Purpose of URSI, M. Wik, Chairman of the URSI ad hoc Group on ENUWAR, Proceedings of URSI General Assembly, Vol XXI, Tel Aviv, 25. VIII-2. IX, 1987, s. 149-151.
 • Militärische Sicherheitstechnik I: Strahlenwaffen und Strahlenschutz, J. Gut, M. Wik, H, Brunner, IMS 88-1, 1988.
 • HPM weapons: fantasy or frightening reality? EIR Science & Technology, December 8, 1989, s. 18-21.
 • Högenergetiska pulsade mikrovågsvapen (HPM) – Blixt Gordon-fantasier eller skrämmande verklighet? Militär Teknisk Tidskrift No. 3, 1989, s. 19–25.
 • The New Era of High Power Microwave (HPM) Technology, XXII General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), August 30, 1990, s. 54.
 • Rymden ser och hör dig – Rymdteknikens möjligheter och hot för Sverige, Seminarium 1991, Redigering Manuel W. Wik, KKrVA H&T No. 1, 1992, s. 6–72.
 • Satellitkommunikation för svenska försvaret, Inträdesanförande, KKrVA H&T No. 6, 1993, s. 370–415.
 • Spekulationer kring informationsteknologi och krigskonst, KKrVA H&T No. 1, 1995, s. 129–141.
 • Försvarsmaktens radiokommunikationer – behov och möjligheter, KKrVA H&T No. 3, 1995, s. 135–147.
 • Informationens Globala Infrastruktur, ingår i Informationskrigföring, Konsekvenser för samhälle och näringsliv, Redaktör Lennart Borg, SAF Seminarium 11 december 1996, ISBN 91-7152-799-0, s. 133–160.
 • Framtida radiokommunikationer – civilt och militärt. Frivilliga Radioorganisationen 50 år, 1996, Redaktör Olle Kandell, ISBN 91-88852-01-6, s. 200–208.
 • Informationskraft – informationskrigföring Tradition eller revolution, ingår i Informationskrig, Conference Papers 18, Utrikespolitiska Institutet hösten 1996, Redaktörer Henrik Friman, Gunnar Sjöstedt & Manuel W. Wik, ISBN 91-7183-159-2, s. 18–64.
 • Atomvintern – några av omvärldens reaktioner. Atomvintern, om de långsiktiga konsekvenserna av ett kärnvapenkrig och vad Sverige kan göra, En rapport från ett seminarium arrangerat av Alva och Gunnar Myrdals Stiftelse, Miljövårdsberedningen och Kungl. Vetenskapsakademien, september 1996, ISBN 91-87396-05-X, s. 98–119.
 • Prospect for Revolutionary Change, KKrVA H&T No. 6, 1996, s. IV21-24.
 • Informationens globala infrastruktur. Informationskrigföring. Konsekvenser för samhälle och näringsliv, SAF, FOA, FHS seminarium 1996, ISBN 91-7152-799-0, s. 133–160.
 • Global Information Infrastructure: Threats, Global Communications Interactive 97, Hanson Cooke Limited 1997, ISBN 0946-393-893, s. 288–287.
 • Informationskrigföring – en ulv i fårakläder! Lennart Borg, Sven Hamrefors, Manuel W. Wik, KKrVA H&T No. 3, 1998, s. 93–99.
 • Mobilisering för en ny tid, KKrVA H&T No. 5, 1998, s. 77–87.
 • Informationsoperationer – en strategi för fred; informationskrigföring – en avgörande spjutspets i krig, KKrVA H&T No. 3, 1999, s. 59–88.
 • Mobilization for a new era, Militaert tidsskrift, Frederiksberg, Det Krigsvidenskapelige Selskap No. 1, 1999, s. 29–42.
 • Sårbarheten i det svenska samhället, Millenieseminarium på Stockholms Slott den 30 december 1999, KKrVA H&T No. 2, 2000, s. 3–20.
 • Revolution in Information Affairs, Global Communications Americas 2000, Hanson Cooke ISBN 1-902221-38-9, s. 2–26.
 • Information Affairs, An American View, Global Communications Interactive 2001, s. 189–193.
 • Säkerhet i en ny tid, SOU 2001–41, Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, (resursperson i utredningen), ISBN 91-38-21462-8.
 • Intentional Electromagnetic Interference (IEMI): Background and Status of the Standardization Work in the International Electrotechnical Commission (IEC), M.W. Wik, W.A. Radasky, Radio Science Bulletin No 299, December 2001, s. 13-18.
 • Network-Based Defence for Sweden – Latest Fashion or a Strategic Step Into the Future? FMV december 2002, s. 1–27.
 • Nätverksbaserat försvar - modefluga eller strategisk framtidsinriktning? KKrVA H&T, No. 4, 2002, s. 45–64.
 • Revolution in Information Affairs: Tactical and Strategic Implications of Information Warfare and Information operations, Global Information Warfare, Andy Jones, Gerald L. Kovacich, Perry G. Luzwick, Auerbach Publications, CRC Press 2002, ISBN 0-8493-1114-4, s. 579-627.
 • Multisensor Data Fusion in Network-Based Defence, Proceedings of Stockholm First International Conference on Military Technology, 2003, Stefan Axberg, ISBN 91-89683-40-4, s. 147-154.
 • Development of High-Power Electromagnetic (HPEM) Standards, M.W. Wik and W. A. Radasky, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, August 2004, Vol. 46, No 3, s. 439-445.
 • Nätverksbaserat försvar (NBF) och Försvarsmaktens ledningssystems utveckling då, nu och i framtiden, Årlig redovisning 2005 i avd. IV den 14 maj 2005 av Manuel W Wik m fl., KKrVA H&T No. 4, 2005, s. 3–36.

Förkortningar redigera

 • AFCEA The Armed Forces Communications and Electronics Association
 • EMP Electromagnetic Pulse
 • ENUWAR Environmental Consequenses of Nuclear War
 • ETHZ Eidgenössiche Technische Hochschule Zürich
 • FMB Forschungsinstitut für Militärische Bautechnik
 • FMV Försvarets materielverk
 • FOA Försvarets forskningsanstalt
 • H&T Handlingar och Tidskrifter
 • HPM High Power Microwave
 • ICSU International Council of Scientific Unions
 • IEC International Electrotechnical Commission
 • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
 • IMS (här) Institut für Militärische Sicherheitstechnik
 • ISBN international standard book number
 • KKrVA Kungliga Krigsvetenskapsakademien
 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • NEMP Nuclear Electromagnetic Pulse
 • SCOPE Scientific Committee on Problems of the Environment
 • SOU Statens offentliga utredningar
 • SSTA (här) Stockholms stads tekniska aftonskola
 • UD Utrikesdepartementet
 • URSI International Union of Radio Science

Referenser redigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00, Sveriges Släktforskarförbund (2004).

Källor redigera

 • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 205
 • Andersson, Björn: Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 20 år med Akademien och dess Ledamöter 1996 - 2016, ISBN 978-91-980878-8-8, s.114.