Öppna huvudmenyn
Dubbelledad stadsbuss som trafikerar linje 5
Stadsbuss av märket MAN. Bild tagen 23 september 2006.

Malmös stadsbussar består av åtta huvudlinjer, fem pluslinjer, en nöjeslinje, en sjukhusbuss samt ett antal anropsstyrda linjer. Linjenätet med denna struktur kom till efter en genomgripande linjenätsomläggning av stadsbussarna 2005. Bussarna är gröna, i två olika nyanser.[1]

Region Skåne är myndigheten som ansvarar för planering och utveckling av busslinjenätet i Malmö, precis som i alla andra städer i Skåne med stadstrafik och i regionen som helhet.

LinjenätRedigera

Malmös kollektivtrafiknät bygger på stadsbusstrafiken, som är indelad i några olika grupper (se vidare nedan). Utöver stadsbuss går det även att åka med regionbussar och tåg inom staden, på samma kort och biljetter som gäller på stadsbussarna, med normal stadstaxa.[2]

Busslinjenätet är uppbyggt kring ett stomlinjesystem, med "huvudlinjer" som radiella genomgående linjer, i ensiffrig nummerserie. Med radiella linjer menas att de går från ett ytterområde, genom centrum, till ett annat ytterområde. Dessa har den största delen av det interna resandet. Sedan 2014 trafikeras en av dessa linjer, nummer 5, av 24 meter långa dubbelledade gas-el-hybridbussar, med produktnamnet "MalmöExpressen". Detta är den största linjen räknat i passagerartalet i högtrafiken och görs av kapacitets- och miljöskäl.

Huvudlinjerna kompletteras av "pluslinjer" med lite lägre frekvens som tar hand om mycket av resandet på tvären, i nummerserien över 30. Mycket inpendling till arbetsplatser och skolor i Malmö sker med tåg och regionbuss, och med Öresundsbrons öppnande har ett stort flöde av pendling till Köpenhamn uppstått med Öresundstågen. En ganska stor omläggning av busslinjenätet gjordes när järnvägssträckan Citytunneln öppnades i december 2010.

Sedan 9 december 2018 ingår även pågatågslinjen Malmöpendeln som en del i det interna kollektivtrafiksystemet, på sträckan Malmö C-Östervärn-Rosengård-Persborg-Svågertorp-Hyllie, i halvimmestrafik med vidare förlängning av varannan tur mot Triangeln-Malmö C och slutstation Kristianstad.

 
Malmös linjenät av stadsbussar, regionbussar och tåg, december 2018

HuvudlinjerRedigera

Huvudlinjerna är Skånetrafikens benämning på stombusslinjer som trafikerar Malmö med "uppochner"-principen, det vill säga att alla stadsdelar ska kunna nå mittkärnan på ett effektivt och snabbt sätt. Dessa linjer går under vintertidtabellen var 3-8 minut på vardagar under rusningstid och var 10-20:e minut på helgerna.[3]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
1 Elinelund - Jägersro - Kristineberg 1
2 Kastanjegården - Centralen - Västra hamnen 2
3 Ringlinjen Värnhem - Centralen - Erikslust - Södervärn - Värnhem 3
4 Bunkeflostrand - Limhamn - Segevång - Bernstorp 4
5 MalmöExpressen Stenkällan - Centralen - Västra Hamnen 5
6 Klagshamn - Bunkeflostrand - Videdal - Toftanäs 6
7 Svågertorp - Gustav Adolfs Torg - Centralen - Ön 7
8 Lindängen - Centralen 8

PluslinjerRedigera

Pluslinjerna beskrivs som "korsochtvärs"-linjer, som i regel trafikerar mellan stadsdelarna och har tillgång istället för snabbhet som första mål. Dessa bussar går mer sällan än huvudlinjerna: var 7-15:e minut under rusningstid på vardagar. Under lågtrafik går pluslinjerna med 15-30-minuters intervall. De går heller inte lika sent som huvudlinjerna, utan slutar gå vid 21-23-tiden.[3]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
31 Lindängen - Jägersro - Bulltofta - Centralen - Mellersta Hamnen 31
32 Östra Hamnen - Centralen - Käglinge 32
33 Ön - Hyllie - Värnhem 33
34 Sibbarp - Värnhem - Norra hamnen 34
35 Kvarnby - Toftängen - Gustav Adolfs Torg 35

Anropsstyrda linjerRedigera

De anropsstyrda linjerna körs av taxi och måste beställas minst två timmar i förväg. Dessa turer går endast någon gång om dagen, och trafikerar små samhällen och byar som har relativt långt till huvud- och pluslinjerna.

Undantaget är linje 54, som sedan 2014 trafikerar gården Katrinetorps landeri. Turerna med linje 54 körs med vanlig stadsbuss och behöver inte förbeställas, men linjen har ändå fått status som extralinje på grund av att linjen bara körs några få turer på helgerna. Katrinetorp ligger i Malmös södra ände och får extrainsatta turer vid säsongsbundna marknader.

Linje 55 körs under vintertidtabell, vardagar och rusningstid, med buss som inte behöver förbeställas. Sträckningen är från Jägersro till Elisedal på morgonen, och tillbaka på eftermiddagen. Turerna hela vägen till Almåsa körs, oavsett veckodag, med förbeställd taxi. Under sommartidtabell på vardagar, körs linje 55 med både buss och taxi hela vägen till Almåsa. Taxitrafiken kompletterar bussarna som kör med 40-60-minuters intervall.

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
50 Klagshamnsverket - Klagshamn - Pile 50
51 Skumparp - Hyllie 51
52 Stenkällan - Kvarnby 52
54 Gustav Adolfs Torg - Katrinetorp 54
55 Jägersro - Elisedal - Almåsa 55
56 Lindängen - Käglinge 56

NöjeslinjeRedigera

Linje 84 går till alla Malmö FFs hemmamatcher. Den avgår från fem olika lägen och stannar vid samtliga hållplatser längs färdvägen. Bussarna anländer till Stadion c:a 30 minuter före matchstart måndag–fredag och avgår c:a 20 minuter efter slutsignal. Lördag–söndag anländer bussarna till Stadion c:a 60 minuter före matchstart och avgår c:a 20 minuter efter slutsignal. De kör samma väg tillbaka.[4]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
84 Klagshamn - Bunkeflostrand - Limhamn - Erikslust - Stadion 84
84 Segevång - Värnhem - Gustav Adolfs Torg - Stadion 84
84 Riseberga - Videdal - Rosengård - Södervärn - Stadion 84
84 Nydala - Lindängen - Eriksfält - Stadion 84
84 Västra hamnen - Stadion 84

SjukhusbussenRedigera

Från den 3 april 2017 kör en ringlinje på Skånes universitetssjukhus sjukhusområde i Malmö, linje 99. Detta är ett experiment som kommer att vara i åtta månader. Noterbart är att denna linje är kostnadsfri för alla. Bussen kör i en ring på området med en avgång var tionde minut, vardagar 07-17. Den stannar på sex utvalda hållplatser.[5]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
99 SUS Östra - SUS Södra - SUS Västra - SUS Mitt - SUS Norra- SUS Akuten - SUS Östra 99

Stora knutpunkterRedigera

 
En stadsbuss, linje 8, i ledat utförande, i Triangeln i november 2013.

Malmö har sex stora knutpunkter där stadsbussar och regionbussar stannar. Dessa är:

Bussar och trafikupphandlingRedigera

Trafiken handlas upp av Skånetrafiken och utförs av olika operatörer i fyra trafikpaket. All trafik körs av Nobina.

Vagnparken består av Volvo 7700, sedan augusti 2006 av MAN Lion's City, sedan årsskiftet 2015-16 av Mercedes-Benz Citaro, samt sedan 2015 även av några Solaris Urbino 12. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning (CNG). Undantagna är Citaro-bussarna vilka drivs av biodiesel (RME). Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. 2006 - 2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades. År 2017 ska 86 av stadsbussarna ersättas av nya bussar.

Skånetrafiken och Nobina kör sedan 1 juni 2014, efter ombyggnader av Malmö stad, dubbelledbussar på linje 5 under namnet MalmöExpressen, som en etapplösning till framtida spårvagnstrafik.[6][7]. Femton bussar av gas-hybridtyp, av märket Van Hool, köptes in. Kapaciteten är 1 100 passagerare per timme i vardera riktningen.[8]

SpårvägsplanerRedigera

Spårväg i Malmö, Etapp 1 (planerad utformning enligt förstudie/planprogram)
   
Fullriggaren (Östra Varvsgatan/Riggaregatan)
   
   
Ubåtshallen
   
Varvsstaden
   
Scaniabadet
   
Turning Torso
   
Kockum Fritid
   
Esplanaden S
   
   
Anna Lindhs plats (Malmö centralstation) 
   
Centralstationen (Malmö centralstation) 
   
Djäknegatan
   
Studentgatan
   
   
Gustav Adolfs torg
   
Davidshall
   
Triangeln (vid Friisgatan) 
   
Södervärn
   
Dalaplan
   
Mobilia
   
Fosievägen
   
Eriksfält
   
Nydalatorget
   
Kollegiegatan
   
Hermodsdal
   
Fosie kyrka
   
Kastanjegården
   
Lindängens centrum
   
Tenorgatan
   
Lindängelund
   
Stadshuset
   
Folkets park
   
Nobeltorget
   
Baskemöllegatan
   
Rosengårds station 
   
Apelgården
   
Rosengårds centrum
   
Ramels väg
   
Höja
   
Stenkällan

I samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken har planering för spårväg i både Malmö, Lund och Helsingborg genomförts. Malmö stad har fattat ett principbeslut om att kollektivtrafiken i framtiden ska vara eldriven, med spårväg på de tyngst belastade linjerna. Finansieringen är dock inte löst. En början till ett spårvägsnät fanns med i diskussionerna inom den s.k. Sverigeförhandlingen, men politikerna kunde inte enas om detta. Istället består presenterad satsning av ett paket av utvecklade busslinjer och regionaltåg.

Motiv för att bygga spårväg är att skapa stadsutveckling i tydliga stråk, att lösa miljöproblem, och att bidra till en bättre integration mellan stadens olika delar och med det mellan människor. När resandet på en busslinje överstiger 1100 resenärer per riktning under maxtimmen (ungefär gränsen för slut på rimligt med plats med dubbelledbuss var femte minut) anses det vara dags att bygga spårväg. Detta beräknas ske vid olika tillfällen för olika stråk i staden som har en förhållandevis stark befolkningstillväxt.[9] Kommunen har börjat planera för en första etapp, omfattande stråken från Stenkällan och Lindängen, med anslutning till Malmö central, till Västra Hamnen. [10]

Ytterligare källor:

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera