Malmös stadsbussar består av 13 reguljära busslinjer.

Dubbelledad stadsbuss av typ Van Hool Exqui.City som trafikerar linje 5
Stadsbuss av typ MAN Lion's City A21 CNG, 2006

Region Skåne ansvarar för busslinjenätet i Malmö och i övriga Skåne.

LinjenätRedigera

Malmös stadsbussar består sedan 2005 av åtta huvudlinjer, fem pluslinjer, en "nöjeslinje", en sjukhusbuss samt ett antal anropsstyrda linjer.[1] Bussarna är lackerade i grönt, två olika nyanser.[2]

Busslinjenätet är uppbyggt kring ett stomlinjesystem, med "huvudlinjer" som radiella genomgående linjer, i ensiffrig nummerserie. Med radiella linjer menas att de går från ett ytterområde, genom centrum, till ett annat ytterområde. Dessa har den största delen av det interna resandet. Sedan 2014 trafikeras en av dessa linjer, nummer 5, av 24 meter långa dubbelledade gas-el-hybridbussar, under namnet "Malmöexpressen". Detta är den största linjen räknat i passagerarantalet i högtrafik.

Huvudlinjerna kompletteras av "pluslinjer" med lite lägre frekvens som tar hand om mycket av resandet på tvären, i nummerserien över 30. Mycket inpendling till arbetsplatser och skolor i Malmö sker med tåg och regionbuss, och med Öresundsbrons öppnande har ett stort flöde av pendling till Köpenhamn uppstått med Öresundstågen. En ganska stor omläggning av busslinjenätet gjordes när järnvägssträckan Citytunneln öppnades i december 2010.

Utöver stadsbuss går det även att åka med regionbussar och tåg inom staden, med samma biljettsystem som gäller på stadsbussarna, med normal stadstaxa.[3] Sedan december 2018 ingår även pågatågslinjen Malmöpendeln som en del i det interna kollektivtrafiksystemet, på sträckan Malmö C-Östervärn-Rosengård-Persborg-Svågertorp-Hyllie, i halvimmestrafik med vidare förlängning av varannan tur mot Triangeln-Malmö C och slutstation Kristianstad.

 
Malmös linjenät av stadsbussar, regionbussar och tåg, december 2018

HuvudlinjerRedigera

Huvudlinjerna är Skånetrafikens benämning på stombusslinjer som trafikerar Malmö med "uppochner"-principen, det vill säga att invånare i alla stadsdelar ska kunna enkelt nå stadens centrum. Dessa linjer går under vintertidtabellen var 3-10 minut på vardagar under rusningstid och var 10-20:e minut på helgerna.[4] På söndag kväll/morgon går linje 2,4 och 7 varje halvtimme.[5]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
1 Elinegård - Jägersro - Kristineberg 1
2 Kastanjegården - Centralen - Västra hamnen1 2
3 Ringlinjen Värnhem - Centralen - Erikslust - Södervärn - Värnhem 3
4 Bunkeflostrand - Limhamn - Segevång - Bernstorp 4
5 MalmöExpressen Stenkällan - Centralen - Västra Hamnen 5
6 Klagshamn - Bunkeflostrand - Videdal - Toftanäs 6
7 Svågertorp - Gustav Adolfs Torg - Centralen - Ön 7
8 Lindängen - Centralen - Hyllie 8

PluslinjerRedigera

Pluslinjerna beskrivs som "kors-och-tvärs"-linjer, som i regel trafikerar mellan stadsdelarna och har tillgång istället för snabbhet som första mål. Dessa bussar går mer sällan än huvudlinjerna: var 7-15:e minut under rusningstid på vardagar. Under lågtrafik går pluslinjerna med 15-30-minuters intervall. De går heller inte lika sent som huvudlinjerna, utan slutar gå vid 21-23-tiden.[4]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
31 Lindängen - Jägersro - Bulltofta - Centralen - Mellersta Hamnen 31
32 Östra Hamnen - Centralen - Käglinge 32
33 Ön - Hyllie - Värnhem 33
34 Sibbarp - Värnhem 34
35 Kvarnby - Toftängen - Gustav Adolfs Torg 35

Anropsstyrda linjerRedigera

De anropsstyrda linjerna körs av taxi och måste beställas minst två timmar i förväg. Dessa turer går endast någon gång om dagen, och trafikerar små samhällen och byar som har relativt långt till huvud- och pluslinjerna.

Undantaget är linje 54, som sedan 2014 trafikerar gården Katrinetorps landeri. Turerna med linje 54 körs med vanlig stadsbuss och behöver inte förbeställas, men linjen har ändå fått status som extralinje på grund av att linjen bara körs några få turer på helgerna. Katrinetorp ligger i Malmös södra ände och får extrainsatta turer vid säsongsbundna marknader.

Linje 55 körs under vintertidtabell, vardagar och rusningstid, med buss som inte behöver förbeställas. Sträckningen är från Jägersro till Elisedal på morgonen, och tillbaka på eftermiddagen. Turerna hela vägen till Almåsa körs, oavsett veckodag, med förbeställd taxi. Under sommartidtabell på vardagar, körs linje 55 med både buss och taxi hela vägen till Almåsa. Taxitrafiken kompletterar bussarna som kör med 40-60-minuters intervall.

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
50 Klagshamnsverket - Klagshamn - Pile 50
51 Skumparp - Hyllie 51
52 Stenkällan - Kvarnby 52
54 Gustav Adolfs Torg - Katrinetorp 54
55 Jägersro - Elisedal - Almåsa 55
56 Lindängen - Käglinge 56

NöjeslinjeRedigera

Linje 84 går till alla Malmö FFs hemmamatcher. Den avgår från fem olika lägen och stannar vid samtliga hållplatser längs färdvägen. Bussarna anländer till Stadion c:a 30 minuter före matchstart måndag–fredag och avgår c:a 20 minuter efter slutsignal. Lördag–söndag anländer bussarna till Stadion c:a 60 minuter före matchstart och avgår c:a 20 minuter efter slutsignal. De kör samma väg tillbaka.[6]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
84 Klagshamn - Bunkeflostrand - Limhamn - Erikslust - Stadion 84
84 Segevång - Värnhem - Gustav Adolfs Torg - Stadion 84
84 Riseberga - Videdal - Rosengård - Södervärn - Stadion 84
84 Nydala - Lindängen - Eriksfält - Stadion 84
84 Västra hamnen - Stadion 84

SjukhusbussenRedigera

Från den 3 april 2017 kör en ringlinje på Skånes universitetssjukhus sjukhusområde i Malmö, linje 99. Detta är ett experiment som kommer att vara i åtta månader. Noterbart är att denna linje är kostnadsfri för alla. Bussen kör i en ring på området med en avgång var tionde minut, vardagar 07-17. Den stannar på sju utvalda hållplatser.[7]

Linje Sträckning Linjekarta/Tidtabell
99 SUS Östra - SUS Södra - SUS Västra - SUS Mitt - SUS Norra - Tandvårdshögskolan - SUS Akuten - SUS Östra 99

HistorikRedigera

Stadsbussar har funnits i Malmö sedan 1929. Busslinjenätet har lagts om flera gånger, exempelvis vid införandet av högertrafik 1967, och även 1989 och senast 2005.

I och med den senaste omläggningen blev tjugo linjer fjorton (idag 13). Det genomsnittsliga avståndet till närmaste hållplats har ökat. [8]

Nuvarande huvudlinjer motsvarar i någon mån de åtta spårvagnslinjer som fanns fram till att den sista linjen lades ned 1973.

KnutpunkterRedigera

 
En Volvo 7700-ledbuss på linje 8 i Triangeln, 2013

Malmö har sex knutpunkter för stads- och regionbussar:

Bussar och trafikupphandlingRedigera

Trafiken handlas upp av Skånetrafiken och utförs av olika operatörer i fyra trafikpaket. All trafik körs av Nobina. Vagnparken består av Volvo 7700, sedan augusti 2006 av MAN Lion's City, sedan årsskiftet 2015-16 av Mercedes-Benz Citaro, samt sedan 2015 även av några Solaris Urbino 12. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning (CNG). Undantagna är de äldre Citaro-bussarna från 2016 vilka drivs av biodiesel (RME). Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. Åren 2006-2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades.

Vagnparken består av Volvo 7700, sedan augusti 2006 av MAN Lion's City, sedan årsskiftet 2015-16 av Mercedes-Benz Citaro, samt sedan 2015 även av några Solaris Urbino 12. Samtliga bussar är av lågentré- eller låggolvstyp och drivs av naturgas med biogasinblandning (CNG). Undantagna är de äldre Citaro-bussarna från 2016 vilka drivs av biodiesel (RME). Malmös stadsbussar är gröna, som alla Skånetrafikens stadsbussar. Åren 2006-2007 köptes 111 nya bussar in, och 69 gamla som behölls rekonditionerades.

Skånetrafiken och Nobina kör sedan 1 juni 2014, efter ombyggnader av Malmö stad, dubbelledbussar på linje 5 under namnet Malmöexpressen, som ett steg mot en möjlig framtida spårvagnstrafik.[9][10]. Femton bussar av gas-hybridtyp av fabrikatet Van Hool köptes in. Kapaciteten är 1 100 passagerare per timme i vardera riktningen.[11]

SpårvägsplanerRedigera

Spårväg i Malmö, Etapp 1 (planerad utformning enligt förstudie/planprogram)
   
Fullriggaren (Östra Varvsgatan/Riggaregatan)
   
   
Ubåtshallen
   
Varvsstaden
   
Scaniabadet
   
Turning Torso
   
Kockum Fritid
   
Esplanaden S
   
   
Anna Lindhs plats (Malmö centralstation) 
   
Centralstationen (Malmö centralstation) 
   
Djäknegatan
   
Studentgatan
   
   
Gustav Adolfs torg
   
Davidshall
   
Triangeln (vid Friisgatan) 
   
Södervärn
   
Dalaplan
   
Mobilia
   
Fosievägen
   
Eriksfält
   
Nydalatorget
   
Kollegiegatan
   
Hermodsdal
   
Fosie kyrka
   
Kastanjegården
   
Lindängens centrum
   
Tenorgatan
   
Lindängelund
   
Stadshuset
   
Folkets park
   
Nobeltorget
   
Baskemöllegatan
   
Rosengårds station 
   
Apelgården
   
Rosengårds centrum
   
Ramels väg
   
Höja
   
Stenkällan

I samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken har viss planering gjorts för spårväg i både Malmö, Lund och Helsingborg. Malmö stad har fattat ett principbeslut om att kollektivtrafiken i framtiden ska vara eldriven, med spårväg på de största linjerna.[när?]

Motiv för att bygga spårväg är att skapa stadsutveckling i tydliga stråk, att lösa miljöproblem, och att bidra till en bättre integration mellan stadens olika delar.[12] Kommunen har börjat planera för en första etapp,[när?] omfattande stråken från Stenkällan och Lindängen, med anslutning till Malmö central, till Vstra Hamnen. [13][14][15]

ReferenserRedigera

 1. ^ https://www.sydsvenskan.se/2004-12-15/total-omlaggning-av-malmos-stadsbussar
 2. ^ https://www.sydsvenskan.se/2016-01-09/limegront-ny-farg-pa-malmos-bussar
 3. ^ Skånetrafiken
 4. ^ [a b] Caroline Ellberg (2006). Utvärdering av linjeomläggningen i Malmös stadsbusslinjenät. Lunds Tekniska Högskola, Insitutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg 
 5. ^ ”Tidtabellerna”. Skånetrafiken. http://www.skanetrafiken.se. Läst 23 september 2019. 
 6. ^ ”Skånetrafiken - Linje 84”. https://www.skanetrafiken.se/globalassets/dokumentbank/till-matchen/84_malmo.pdf. Läst 27 juni 2017. 
 7. ^ ”Linje 99 - Sjukhusbussen”. https://www.skanetrafiken.se/jag-behover/linje-99-sjukhusbussen/. Läst 27 juni 2017. 
 8. ^ https://www.sydsvenskan.se/2004-12-15/total-omlaggning-av-malmos-stadsbussar
 9. ^ ”Malmö stad om MalmöExpressen”. Arkiverad från originalet den 16 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131016080626/http://www.malmo.se/malmoexpressen. Läst 14 oktober 2013. 
 10. ^ http://www.sydsvenskan.se/malmo/superbussens-premiargast-kom-i-pyjamas
 11. ^ http://www.bussmagasinet.se/2014/03/ett-skepp-kom-lastat-med-malmoexpressen
 12. ^ ”Malmö stad - befolkningsprognos”. Arkiverad från originalet den 4 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190204174558/https://malmo.se/Kommun--politik/Fakta-och-statistik/Befolkning/Befolkningsprognos.html. Läst 12 december 2018. 
 13. ^ Malmö stads information om spårväg
 14. ^ Spårväg etapp 1 - Förstudie och planprogram Pp 3036, 12 december 2013. Utgivare:Malmö stad
 15. ^ Framtidens kollektivtrafik i Malmö - Strategi för genomförande, maj 2010. Utgivare:Malmö Stad

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera