Mall:Gradbeteckningar i armén enligt tjänsteställningsreformen 1972

Kategori Regementsofficer Plutonsofficer Gruppchefer Värnpliktiga
Kompaniofficer
Vpl officer Vpl officer
Nivå H H H R R F B K P T G M
Armén vapen bra.svg

Armén

General kragspegel m58 stjärna m39 efter 1972.jpg General kragspegel m58 stjärna m39.jpg Generallöjtnant kragspegel m58 stjärna m39.jpg OF-5 Överste 1.gr..jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg Kragspegel armén.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste 1.gr Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Fanjunkare Sergeant Överfurir Furir Korpral Menig
Förkortning gen genlt genmj öv 1.gr öv övlt mj kn lt fk fj serg öfu fu korp men